środa, 3 czerwca 2020 r.

Bydgoskie Wieczory Organowe

11 lutego przy 100 letnich organach, w świątyni obchodzącej w tym roku 100 lecie istnienia w ramach Bydgoskich Wieczorów Organowych u Ojców Jezuitów zasiadł Krzysztof Wilkus, organista tytularny Archikatedry Poznańskiej. Wykonawca wieczoru jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz klasy organów prof. Leona Batora Akademii Muzycznej w Gdańsku. Uczestniczył w kursach improwizacji organowej u prof. H.B.Orlinskiego w Dusseldorfie oraz interpretacji muzyki organowej Bacha i Regera u prof. D. Chorzempy w Międzynarodowej Akademii Bachowskiej w Stuttgarcie. Od 1974 roku jest organistą bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu oraz wykładowcą gry organowej i harmonii w Archidiecezjalnym Studium Muzyki Sakralnej. Od 1998 roku jest członkiem Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Poznańskiej oraz rzeczoznawcą do spraw organów i dzwonów. Jest założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu instrumentalnego Capella Pro Musica Sacra. Występował m.in. na Międzynarodowych Kongresach Muzyki Sakralnej w Salzburgu i Bonn oraz na Międzynarodowym Kongresie Chorału Gregoriańskiego w Strasbourgu. Przybyli licznie słuchacze usłyszeli utwory J.S.Bacha, D. Buxtehuda, J.B. Bacha, J. Pechelbela, H. Andressena i P. Sledga.

Warto dodać, że kożdorazowo koncertom towarzyszy dobrowolna zbiórka pieniędzy. "Są one przeznaczone głównie na przystosowaniem pomieszczeń starej kotłowni na przykościelną świetlicę dla dzieci i jej funkcjonowanie - mówi o. Krzysztof Haptaś, współorganizator koncertów. - Do tej pory uzbieraliśmy 3970 zł" Dzięki ofiarności słuchaczy koncertów 20 dzieci dofinansowano wyjazd, aby mogły radośnie przeżyć ferie zimowe. Świetlica prowadzona przez Brygidę Fortuna wraz kilkoma opiekunami jest czynna 4-5 razy w tygodniu w godz. 16-19. Korzysta z niej od 20-30 dzieci z rodzin mających trudne warunki materialne czy mieszkaniowe. Często z rodzin wielodzietnych, pochodzące ze środowisk narażonych na patologie. "Dzieci odrabiają lekcje, korzystają z zajęć plastycznych, sportowych (np. tenis stołowy), z małej biblioteki oraz coś bardzo skromnego zjeść" - dodaje o. Krzysztof.

Na kolejne spotkanie, ubogacające uroczystości świątyni, tym razem w towarzystwie Radosława Marzec, wykładowcy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, zapraszamy we wtorek 11 marca, godz. 19.00.

Autor: Adam Jaworski - "Przewodnik Katolicki" Bydgoszcz

Polecamy