piątek, 29 maja 2020 r.

Dzień Życia Konsekrowanego

W dniu 2 lutego Kościół katolicki obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego, określane w tradycji Uroczystością Matki Bożej Gromnicznej. Od 7 lat święto to obchodzone jest także jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu Kościół modli się wraz ze wszystkimi osobami, które poprzez życie w różnych zgromadzeniach zakonnych poświęciły się Bogu.

W Katedrze gnieźnieńskiej uroczystą Eucharystię odprawił bp Bogdan Wojtuś, modląc się w intencji osób konsekrowanych, a także o nowe powołania zakonne. Na Mszy Świętej zgromadziły się przede wszystkim siostry i bracia zakonni z archidiecezji gnieźnieńskiej. Wśród przedstawicieli męskich zgromadzeń zakonnych byli także obecni ojcowie i bracia ze Zgromadzenia Ducha Świętego z Bydgoszczy, którzy w tym roku obchodzą 300. rocznicę powstania ich zgromadzenia.

- Dzisiaj dziękujemy za dar życia konsekrowanego. Jesteście, siostry i bracia, w samym sercu Kościoła, który nie wypełniłby swojej misji bez osób konsekrowanych - mówił podczas Eucharystii bp Bogdan Wojtuś. Podkreślił związek pomiędzy Ofiarowaniem Pańskim a osobami konsekrowanymi, które poprzez życie w zakonach także ofiarowały się Bogu. - W ten sposób, jak Chrystus, o którym mówi Symeon, że stał się światłem na oświecenie pogan, tak i wy stajecie się światłem, znakiem Boga w świecie - powiedział ksiądz biskup.

Obecnie na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej siostry zakonne pełnią misję apostolską w 49 domach zakonnych, a ojcowie i bracia zakonni w 16 domach. Ich posługa polega miedzy innymi na wsparciu duszpasterstwa parafialnego i katechizacji, prowadzeniu domów rekolekcyjnych i formacyjnych, ochronek, świetlic, domów dziecka, ośrodków samotnej matki, instytucji opieki społecznej. W ich codziennych zajęciach najbardziej uwidacznia się miłość, oddanie i poświęcenie Bogu.

Autor: AGNIESZKA KWAŚNIK - "Przewodnik Katolicki" Gniezno

Polecamy