piątek, 29 maja 2020 r.

Europejskie Centrum Spotkań w Mogilnie

W Mogilnie powstaje Europejskie Centrum Spotkań. W urokliwych murach pobenedyktyńskiego klasztoru będzie można organizować rekolekcje i konferencje, a dla dzieci i młodzieży - zielone szkoły.

Klasztor w Mogilnie to miejsce, które stopniowo odsłania swe tajemnice. Prof. Jadwiga Chudziakowa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opowiada, że dopiero w trakcie badań archeologicznych okazało się, że jeszcze przed założeniem opactwa istniał na tym terenie gród warowny, w obrębie, którego mnisi wybudowali kościół, a później zabudowania klasztorne. Jest to miejsce pamiętające początki państwa polskiego. Można tu zajrzeć do najstarszej w Polsce studni, która dla mnichów była symbolem ewangelicznej "wody żywej". W murach budowli odnajdujemy ślady Kazimierza Odnowiciela i jego poprzedników: Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Europejskie Centrum Spotkań "Wojciech - Adalbert" w Mogilnie już zaczyna żyć. Zaczęło się od letnich studentów z Łodzi, z Moguncji w Niemczech oraz studentów Akademii Sztuk Pięknych z Dijon we Francji. W przyszłości działalność ma mieć szerszy wymiar, ale do tego potrzebne jest odpowiednie zaplecze. W tym celu odrestaurowywany jest cały kompleks klasztorny, który stanie się bazą noclegową dla odwiedzających to szczególne miejsce. To tutaj młodzi z całej Europy będą podejmować refleksję nad swoimi chrześcijańskimi korzeniami. Będzie to także miejsce dla wspólnej modlitwy młodych ludzi, którzy w kościele św. Jana i romańskich kryptach zechcą głębiej doświadczyć tajemnicy samego Boga.

Autor: Lucyna Muniak - Przewodnik Katolicki

Polecamy