piątek, 29 maja 2020 r.

Nagroda dla ks. kan. Andrzeja Rygielskiego

Ks. kanonik Andrzej Rygielski proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Wągrowcu, a jednocześnie dziekan dekanatu wągrowieckiego otrzymał tegoroczną Nagrodę Powiatu Wągrowieckiego "Złota Pieczęć" w dziedzinie dokonania społeczne.

Nagroda "Złota Pieczęć" jest potwierdzeniem uznania dla dokonań ks. Rygielskiego na polu charytatywnym, edukacyjno - wychowawczym, kulturalnym i społecznym. W ciągu swojej wieloletniej działalności duszpasterskiej w Wągrowcu, był on organizatorem różnych akcji charytatywnych, które miały na celu wsparcie rodzin ubogich i patologicznych oraz osób bezdomnych. Dzięki jego zaangażowaniu i niezłomnej determinacji w Wągrowcu funkcjonuje dzisiaj jadłodajnia dla ubogich, noclegownia dla bezdomnych oraz parafialne pośrednictwo pracy, a w chwili obecnej budowane jest hospicjum.

"Rad jestem, że człowiek z takim zaangażowaniem wypełniający swą posługę kapłańską, potrafi również tak wiele dobrego zrobić dla lokalnej społeczności. Jestem pełen szacunku dla Księdza ogromnej aktywności i zdolności organizacyjnych. Poprzez swą działalność wpływa Ksiądz na wzrost świadomości lokalnej społeczności i jej uwrażliwienie na potrzeby osób ubogich, chorych i niezaradnych życiowo" - napisał w swoim liście gratulacyjnym Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak.

Nagroda "Złota Pieczęć" jest przyznawana przez kapitułę konkursu, która składa się z lokalnych i regionalnych dziennikarzy, a jej przewodniczącym jest Starosta Wągrowiecki.

Autor: Lucyna Muniak - Przewodnik Katolicki

Polecamy