piątek, 29 maja 2020 r.

Poświęcenie pomnika i tablicy Sybiraków

Dziś w kościele Św. Polskich Braci Męczenników odbyły się uroczystości upamiętniające 63. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Syberię. Przed bydgoską świątynią zgromadzili się przedstawiciele władz miejskich, kombatanci, harcerze, poczty sztandarowe i ci, którzy przeżyli tragedię zsyłki. Kustosz Sanktuarium Nowych Męczenników, ks. prałat Romuald Biniak, poświęcił pomnik Sybiraków oraz tablicę pamiątkową ku czci wszystkich zamęczonych na nieludzkiej ziemi.

"Pomnik Sybiraków zasługuje na szczególną pamięć. Daje świadectwo tragicznym wydarzeniom sprzed 63 lat, kiedy zbrodnicza NKWD rozpoczęła masową deportację Polaków zamieszkujących wschodnie tereny Rzeczpospolitej. Taki sposób na wyniszczenie narodu polskiego nie był nowy - wcześniej wśród lodów i śniegów ginęli żołnierze Kościuszki, powstańcy spod Belwederu, Olszynki Grochowskiej, uczestnicy zrywu styczniowego i rewolucjoniści 1905 roku. W historii naszego narodu mało jest miejsc owianych taką grozą jak Sybir" - podkreślił w swoim wystąpieniu prezydent Bydgoszczy, Konstanty Dombrowicz. Plan masowej deportacji miał na celu wyniszczenie ludności polskiej. Więzienia, obozy pracy przymusowej oraz panujące na dalekiej północy warunki, zwłaszcza mróz i głód, dziesiątkowały aresztowanych. W czasie czterech masowych deportacji wywieziono ponad milion obywateli polskich. Jednak osamotnienie i bezradność wobec systemu nie zdołały zniszczyć głęboko zakorzenionej wiary i patriotyzmu. Sybiracy przypominają o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą totalitaryzm, ostrzegają przed tyranią i ślepym posłuszeństwem nieludzkiej władzy.

Po uroczystej celebrze w Kaplicy Pamięci została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa. Na górze umieszczono wezwanie do św. Rafała Kalinowskiego, patrona Związku Sybiraków, który za czasów carskiej Rosji doświadczył losu skazańca. Po prawej stronie widnieje "czarna lista" miejscowości, które stały się synonimem masowego ludobójstwa dokonanego w połowie XX wieku - Archangielsk, Workuta, Kołyma, Katyń, Kazachstan, Irkuck, Semipałatyńsk. W dolnej części tablicy znajduje się jedno proste zdanie - "Pamięci wszystkich zamęczonych na nieludzkiej ziemi, wdzięczni Bogu za ocalenie i powrót, Sybiracy.

Autor: Katarzyna Mamys/Marcin Jarzembowski - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy