poniedziałek, 13 lipca 2020 r.

Varia

•"Tydzień wspólnoty" - pod takim hasłem Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii pw. św. Wita w Słupach zorganizował półkolonie zimowe dla 34 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowali: ks. proboszcz Leszek Kroll oraz członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, z prezes Marleną Posadzy na czele. Na zajęcia dzieci dowożone były m.in. z pobliskich wsi - Chraplewa i Wrzosów. W planie codziennych spotkań był także czas na wspólną modlitwę i Mszę św. Głównymi celami realizowanymi podczas półkolonii były: integracja środowiska, rozwijanie różnych form rekreacji przez działalność sportową i kulturalno-rozrywkową, podniesienie motywacji do uczestnictwa w życiu wspólnoty oraz wypracowanie wśród dzieci umiejętności pracy w zespole.
•Zmarły przed dwoma tygodniami śp. ks. kan. Bolesław Dzierwa, wieloletni dyrektor i twórca gnieźnieńskiego Muzeum Archidiecezjalnego, otrzymał pośmiertnie wyróżnienie od Marszałka Województwa Wielkopolskiego "Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego". Jest to wyraz uznania dla zmarłego kapłana, "za zajmowanie się od wielu lat rekonstrukcją kultury materialnej średniowiecznej Polski, oraz inicjowanie prac konserwatorskich w katedrze gnieźnieńskiej".
•22 lutego 2003 r. w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie w ramach Konferencji Rejonowej Duchowieństwa odbyło się szkolenie dla Księży Proboszczów poświęcone ochronie konserwatorskiej i zabezpieczeniu obiektów sakralnych. Przedmiotem szkolenia było m.in. zapoznanie z zagrożeniami i sposobami przeciwdziałania włamaniom i kradzieżom w obiektach sakralnych i kościelnych oraz ochroną przeciwpożarową.

Polecamy