piątek, 29 maja 2020 r.

Wręczenie nominacji profesorskich

20 lutego 2003 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nominacji profesorskich 66 pracownikom naukowym, reprezentującym różne polskie uczelnie. Wśród nowych profesorów znalazł się także ks. prof. UAM dr hab. Jerzy STEFAŃSKI z Gniezna.

Ks. Jerzy Stefański (ur. 1940). Ukończył PWSD w Gnieźnie i w 1965 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Odbył studia specjalistyczne na KUL-u (1965 - 1969) oraz Instytucie Liturgicznym w Rzymie (1969 - 1973), zwieńczone doktoratem. Habilitował się w 1988 r. na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1970 - 1973 pracował w Kongregacji do Spraw Kultu Bożego w Watykanie. Od 1974 r. jest wykładowcą liturgiki w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, oraz na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1974 - 1989). Po włączeniu Seminarium gnieźnieńskiego w struktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został mianowany profesorem - kierownikiem Zakładu Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii tegoż Uniwersytetu (1999). W roku 1985 prowadził wykłady na Uniwersytecie w Moguncji. Jednocześnie w latach 1984 - 1994 był Konsultorem Watykańskiej Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego.

Ks. Jerzy Stefański jest autorem 7 książek (np. Sakrament chorych w reformie Soboru Watykańskiego II, Poznań 1988; Cansecratio Mundi, St. Ottilien 1990; Liturgia dla każdego, Gniezno 1995; Liturgia w odnowie, Gniezno 2000; itd.) oraz prawie 200 innych publikacji, liturgicznych, także w języku niemieckim i włoskim.

Podczas pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski odpowiadał za organizację i przebieg liturgii sprawowanej we wszystkich miejscach, które odwiedzał Papież.

Polecamy