czwartek, 27 lutego 2020 r.

I Katolickie Liceum Ogólnokształcące "Catholicum"

Od lat bydgoskie I Katolickie Liceum Ogólnokształcące "Catholicum" osiąga najlepsze wyniki matur w mieście i może pochwalić się wysokim procentem absolwentów na najbardziej prestiżowych wyższych uczelniach w kraju (Warszawa, Poznań, Kraków, Toruń, Gdańsk, Bydgoszcz) i za granicą (Paryż, Frankfurt nad Odrą). Zajmuje ono ciągle wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół średnich przygotowywanym corocznie przez redakcje "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej". Równie wysoko klasyfikowane jest I Katolickie Gimnazjum w Bydgoszczy.

W tym roku I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego zajęło 17 lokatę w zestawieniu najlepszych szkół średnich w Polsce. Ranking tworzony jest w oparciu o liczbę finalistów olimpiad ogólnopolskich. W roku szkolnym 2001/2002 uczniowie liceum zostali laureatami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Biologicznej, Filozoficznej oraz Międzynarodowego Konkursu "Victor Hugo" zorganizowanego przez Ambasadę Francuską. Na sukces bydgoskiego "Catholicum" złożyło się kilka czynników, m.in. zdolna młodzież, wytężona praca nauczycieli i programy autorskie, wdrażane już od ponad 10 lat. Ale - jak zaznacza dyrektor ks. dr Rafał Grabowski -obok wysokiego poziomu nauczania, równie ważna jest atmosfera miłości i zrozumienia, poczucie wspólnoty oraz wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich. W opinii uczniów szkoła ta nie tylko kształci, ale także zaszczepia kulturę osobistą, o którą dziś tak trudno. Poza tym daje potężne możliwości rozwijania swoich talentów. Do liceum uczęszczam z przyjemnością, a nie, jak większość moich kolegów z innych szkół, z przymusu - stwierdza Leszek jeden z uczniów renomowanego liceum. Dla Agnieszki szczególnie ważna jest troska o życie duchowe - organizowanie dni skupienia, rekolekcji, Mszy św., a także budowanie głębokich przyjaźni, wzajemnego szacunku i postaw chrześcijańskich.

W tym roku w rankingu Gazety Wyborczej z dnia 13 maja I Katolickie Gimnazjum w Bydgoszczy zajęło pierwsze miejsce wśród bydgoskich gimnazjów. 6-letni cykl kształcenia w "Catholicum" (3 klasy gimnazjum i 3 liceum) oraz odpowiedni dobór przedmiotów matematyczno-fizycznych, przyrodniczych i humanistycznych z łaciną klasyczną włącznie, daje uczniom możliwość gruntownego przygotowania do wyboru przedmiotów kierunkowych w starszych klasach. Dużą rolę odgrywa nauka języków obcych z naciskiem na język angielski oraz językami niemieckim i francuskim do wyboru. Wszechstronne nauczanie obejmuje także takie przedmioty jak: propedeutyka filozofii, historia sztuki i muzyki. Bydgoskie Catholicum - Gimnazjum i Liceum, oferuje ponadto katolicką formację i patriotyczne wychowanie, wysoko wykwalifikowaną kadrę profesorską, w tym także nauczycieli akademickich, zwiększoną ilość godzin z wybranych przedmiotów, atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, indywidualizację nauczania oraz nowoczesną pracownię chemiczną, biologiczną i komputerową. Nabór do pierwszych klas gimnazjum i liceum potrwa do końca maja. Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Leszczyńskiego 49.

W 1990 r. z inicjatywą utworzenia Liceum Katolickiego wystąpiła grupa nauczycieli, działających przy kościele Jezuitów w Bydgoszczy. Dążąc do zapewnienia młodzieży rzetelnej wiedzy ogólnej i religijnej, bp Jan Nowak zaakceptował pomysł nauczycieli i doprowadził do utworzenia katolickiej szkoły średniej. 11 czerwca 1990 Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało zezwolenie dla archidiecezji gnieźnieńskiej na erygowanie i prowadzenie liceum z uprawnieniami szkoły publicznej. Tym samym I Katolickie Liceum Ogólnokształcące było pierwszą w Polsce szkołą, powołaną jako liceum kościelne z zezwoleniem MEN. I Katolickie Gimnazjum zostało erygowane 9 lat później i jak podkreślił abp Henryk Muszyński miało "wychowywać młodzież - w wolności i prawdzie - do budowy oraz obrony cywilizacji życia i miłości".

Autor: Katarzyna Mamys - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy