czwartek, 27 lutego 2020 r.

Ks. bp Tomasz Peta Arcybiskupem w Astanie

17.05.2003 r. Ojciec Święty ustanowił nową Archidiecezję Matki Bożej w Astanie (Kazachstan). Fakt ten, ważny dla Kościoła powszechnego odnosi się szczególnie do naszej Archidiecezji ponieważ pierszym Metropolitą Arcybiskupem tej nowej jednostki Koscioła Azji został kapłan pochodzący z Inowrocławia - Ks.Abp Tomasz Peta. Uroczystość wreczęnia przez Ojca Św. symbolu władzy Metropolity - paliusza - nastapi 29.06 br. w Rzymie w czasie uroczystej celebry na placu św. Piotra. Jednocześnie Ks. Arcybiskup Tomasz Peta został wybrany na powołanej 17.05 br. Konferencji Episkopatu Kazachstanu jej Przewodniczącym.

Polecamy