niedziela, 23 lutego 2020 r.

Sakra biskupia

Nowy biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ks. bp Wojciech Polak przyjął w ubiegłą niedzielę (04.05) w gnieźnieńskiej Bazylice Prymasowskiej, święcenia biskupie będące, jak uczy Sobór Watykański II, pełnią sakramentu kapłaństwa. Sakry biskupiej udzielił mu ks. abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński, zaś współkonsekratorami byli ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański oraz ks. bp Bogdan Wojtuś.

- Biskupstwo oznacza obowiązek, a nie zaszczyty. Biskup ma pomagać, a nie panować, albowiem z nakazu Chrystusa ten, który jest większy ma być jak mniejszy, przełożony zaś ma być jak sługa - mówił w homilii podczas liturgii konsekracji ks. abp Henryk Muszyński wyrażając jednocześnie przekonanie, iż nowy Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej, mimo młodego wieku jest dobrze przygotowany do podjęcia biskupiej posługi i posługę tą będzie pełnił z wielką gorliwością, kierując się wybranym przez siebie zawołaniem: Dominum confiteri Iesum - Jezus jest Panem - Te głoszone pierwszym wyznawcom Chrystusa słowa stają się od teraz Twoim przesłaniem - kontynuował Ordynariusz Gnieźnieński - stają się Twoim posłannictwem w świętym Kościele Gnieźnieńskim na progu dwudziestego pierwszego wieku. Podejmij swoją biskupią posługę z głębokim przekonaniem, iż w dobie demokracji, wolności ale i wielkiego religijnego i moralnego zagubienia tym, do których Bóg Cię posyła, potrzebne jest jednoznaczne i radykalne świadectwo, że Jezus żyje, kocha każdego z nas i każdego z nas potrzebuje.

Niedzielną liturgię konsekracji biskupiej ks. Wojciecha Polaka, rektora Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, rozpoczęło odczytanie nominacji Stolicy Apostolskiej oraz prośba prezbiterów (ks. prał. Leszka Karczmarka oraz ks. Mieczysława Polaka) o wyświęcenie go do posługi biskupiej. Ks. Biskup-Nominat złożył uroczyste przyrzeczenie i wraz z obecnymi na uroczystości wiernymi, leżąc krzyżem, prosił o łaski Boże podczas śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych. Po wspólnej modlitwie nastąpił najważniejszy moment konsekracji - modlitwa święceń oraz nałożenie przez głównego konsekratora ks. abp. Henryka Muszyńskiego i pozostałych biskupów rąk na głowę Elekta, przez które to udzielony mu został Dar Ducha Świętego do pełnienia posługi biskupiej. Nowo wyświęcony Biskup został następnie namaszczony olejem Krzyżma oraz otrzymał księgę Ewangelii, której wręczenie oznaczać miało, iż wierne głoszenie Słowa Bożego będzie odtąd jednym z jego głównych zadań. Otrzymał także insygnia biskupie czyli pierścień symbolizujący wierność Kościołowi, mitrę wyrażającą obowiązek dążenia do świętości oraz pastorał będący znakiem otrzymania władzy rządzenia w powierzonym mu Kościele. Wymienił również z Biskupami-Konsekratorami "pocałunek pokoju", stanowiący niejako pieczęć potwierdzającą przyjęcie go do Kolegium Biskupów oraz po raz pierwszy udzielił biskupiego błogosławieństwa zebranym w Bazylice wiernym.

- Doświadczam dziś, w dniu mych święceń biskupich, tego szczególnego daru miłości Boga, który objawił się przez wylanie na mnie w sakramencie święceń, Ducha Świętego, aby w mojej ludzkiej słabości przeżywać ciągle od nowa moc Boga i stawać się wobec wspólnoty Kościoła świadkiem jego żywej i odżywiającej obecności - mówił dziękując zebranym za wspólną modlitwę - W duchu synowskiej miłości do Kościoła pragnę iść drogą biskupiego posługiwania powtarzając słowa Apostoła Pawła - Dominum confiteri Iesum. Pragnę we wspólnocie pielgrzymującego Kościoła wyznawać i głosić Jezusa jako Pana, albowiem to w Nim właśnie, w Tym który cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstał, w tym jedynym na ziemi imieniu Jezus, głoszone jest wszystkim ludziom nawrócenie i odpuszczenie grzechów, a my jesteśmy tego świadkami.

"Tobie oddaję to wszystko, czym jestem" Trzydziestoośmioletni ks. bp Wojciech Polak z chwilą przyjęcia Sakry biskupiej stał się najmłodszym członkiem Konferencji Episkopatu Polski i jednocześnie najmłodszym biskupem na świecie. Mianowany w dniu 8 kwietnia br. dekretem Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem pomocniczym Archidiecezji Gnieźnieńskiej, otrzymał jako stolicę tytularną Monte di Numidię - diecezję istniejącą w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w północno-wschodniej części dzisiejszej Algierii. Przyjmując dar Ducha Świętego u Grobu św. Wojciecha przyznał, iż gnieźnieńska Bazylika Prymasowska zajmuje w jego życiu miejsce szczególne i w tym właśnie miejscu pragnie po raz kolejny przywołać wstawiennictwa Matki Chrystusa i podobnie jak w wigilię swych święceń diakonatu (07.05.1988 r) jej właśnie zawierzyć raz jeszcze swe życie i posługę biskupią i zawierzenie to wyrazić zapisanymi wówczas i noszonymi po dziś dzień w kapłańskim brewiarzu, słowami "Najświętsza Panno niepokalana Maryjo, Tobie oddaję to wszystko czym jestem. Powierzam się Twojej matczynej miłości, pragnę byś była zawsze ze mną, zawsze blisko na mej drodze, gdziekolwiek będę posługiwał. Ciebie proszę Maryjo abym czerpał z tego Boskiego Serca, w które zostałem wszczepiony. Niech zawsze ożywia mnie Duch Święty, Duch żyjącego we mnie Chrystusa. Amen".

Autor: BERNADETA GOZDOWSKA - Przewodnik Katolicki

Polecamy