czwartek, 27 lutego 2020 r.

Święcenia diakonatuW sobotę w Katedrze Gnieźnieńskiej w obecności licznie zgromadzonych kapłanów, rodzin oraz przyjaciół piętnastu kleryków z Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie przyjęło święcenia diakonatu, których udzielił bp Wojciech Polak.

Uroczystą liturgię święceń diakonatu rozpoczęło przedstawienie i wybór kandydatów oraz pouczenie biskupa - Mieliście odwagę powiedzieć dzisiaj "jestem" we wspólnocie Kościoła". Swym życiem pokazujcie ludziom Jezusa Chrystusa. To jest wasze główne zadanie - świadczyć życiem i posługiwaniem o Tajemnicy Boga, który swą miłość do człowieka ukazał najpełniej w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu swojego Syna - powiedział bp Wojciech Polak. Później kandydaci na diakonów złożyli uroczyste przyrzeczenie życia w celibacie i wyrazili gotowość przyjęcia wszystkich zadań wynikających ze święceń.

Po litanii do Wszystkich Świętych nadszedł czas na modlitwę święceń oraz nałożenie rąk biskupa na głowę każdego kandydata. Nowo wyświęceni diakoni otrzymali następnie księgę Ewangelii. Zostali oni tym samym posłani do głoszenia Dobrej Nowiny.

Diakon to najniższy stopień sakramentu święceń kapłańskich (dwa wyższe stopnie to prezbiter - czyli ksiądz - oraz biskup). Diakonat jest zazwyczaj przygotowaniem do przyjęcia święceń prezbiteratu. Diakoni mają mniejsze niż księża uprawnienia: mogą udzielać chrztu, rozdawać Komunię świętą, czytać Ewangelię, przewodniczyć nabożeństwom (ale nie Mszy św.), sprawować sakramentalia i prowadzić pogrzeby.

Strój liturgiczny diakona jest inny niż księdza. Zamiast ornatu diakoni noszą dalmatykę (jest nieco krótsza) lub albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię, spiętą u dołu.

W okresie letnim diakoni odbywać będą praktyki duszpasterskie w wybranych parafiach Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Ich posługa diakońska obejmuje wówczas: katechizację, głoszenie homilii, pracę w biurze parafialnym, sprawowanie sakramentów świętych i przewodniczenie liturgii zmarłych współpracę i prowadzenie spotkań z różnymi grupami, ruchami, organizacjami i stowarzyszeniami katolickimi. Życzymy naszym Księżom Diakonom Błogosławieństwa Bożego na dalszej drodze do kapłaństwa oraz wielu radości z wypełniania zadań przyjętych w dniu święceń diakonatu.

Autor: Lucyna Muniak - Przewodnik Katolicki

Polecamy