wtorek, 18 lutego 2020 r.

Uroczysta akademia z okazji 70. rocznicy Księdz Arcybiskupa

W auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie odbywa się uroczystość z okazji 70. rocznicy urodzin Księdza Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego, Metropolity Gnieźnieńskiego. W czasie uroczystej akademii zaprezentowana została Księga Jubileuszowa, która jest darem gnieźnieńskiego środowiska naukowego dla dostojnego Jubilata. Niniejsza publikacja zatytułowana: Minister Verbi. Liber Sollemnis Excellentissimo Domino - Domino Archiepiscopo Henrico Muszynski - Metropolitae Gnesnensi - Ad Honorandum - Decimum Quartum Eiusdem Vitae Lustrum Expletum - Dedicatus Oblatusque, liczy 1072 strony i zawiera 57 artykułów w języku polskim, a także włoskim i angielskim, poprzedzonych słowem wstępnym kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, laudacją na cześć Jubilata oraz wyborem Jego publikacji. Minister Verbi - Sługa Słowa. Tytuł ten oddaje istotę i sens życia i posługi Księdza Arcybiskupa jako chrześcijanina, teologa, biblisty, a przede wszystkim biskupa, poprzez którego - jak poucza nas Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele - sam Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan obecny wśród wiernych, za pośrednictwem zaszczytnej służby biskupa, głosi Słowo Boże wszystkim narodom (Por. KK 21).

Jubileuszowa publikacja składa się z czterech części. Pierwsza zawiera cztery wspomnienia o Księdzu Arcybiskupie jako studencie, profesorze, moderatorze, kapłanie, biskupie i przyjacielu. W niniejszej Księdze zamieszczono wybór najważniejszych publikacji naukowych Jubilata, zwłaszcza z biblistyki. Dorobek ten jest szeroko znany i ceniony wśród znawców Pisma Świętego. Wielu z nich chcąc wyrazić swoje uznanie przygotowało artykuły o tematyce biblijnej, które stanowią drugą część Księgi pamiątkowej. Są wśród nich autorzy związani z ośrodkami naukowymi, w których pracował dostojny Jubilat oraz z Wydziałem Teologicznym UAM. Zakres tematów 16 artykułów prezentowanych w tej części jest szeroki i obejmuje zarówno zagadnienia z archeologii biblijnej, egzegezy i teologii Starego i Nowego Testamentu, jak i hermeneutyki biblijnej. Trzecia część obejmuje 22 opracowania o tematyce teologicznej: z zakresu teologii moralnej, teologii dogmatycznej, patrologii, ekumenizmu, katolickiej nauki społecznej, teologii pastoralnej, liturgiki i historii Kościoła. W ostatniej części Księgi zamieszczone zostały artykuły, których problematyka rozciąga się od spraw społecznych, poprzez problematykę dialogu międzyreligijnego, aż po zagadnienia z dziedziny filozofii, historii sztuki i aktualnych, szczególnie dzisiaj, spraw dotyczących jedności Europy. Godny uwagi jest fakt, iż wśród autorów Księgi odnajdujemy pięciu kardynałów: Zenona Grocholewskiego, Mariana Jaworskiego, Adama Maidę, Jana Schotte oraz Milosłava Vlka; pięciu arcybiskupów: Mariana Przykuckiego, Edwarda Nowaka, Józefa Życińskiego, Edmunda Piszcza, Szczepana Wesołego; także wielu biskupów, wśród nich: obecnego na akademii, biskupa Bogdana Wojtusia i biskupa Wojciecha Polaka oraz profesorów i wykładowców Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

Autor : mb (KAI)

Polecamy