czwartek, 27 lutego 2020 r.

Zakończenie wizytacji w Dekanacie Trzemeszno

14 maja br. w Trzemesznie odbyło się zakończenie wizytacji kanonicznej wszystkich parafii dekanatu Trzemeszno, które wizytował abp Henryk Muszyński. Do dekanatu Trzemeszno należą miejscowości: Wylatowo, Duszno, Orchowo, Kruchowo, Kamieniec, Różanna, Trzemżal, Gębice oraz Trzemeszno.

Całodzienna wizytacja każdej parafii rozpoczynała się zazwyczaj Mszą św. dla osób starszych i chorych. W godzinach przedpołudniowych abp Henryk Muszyński spotykał się dziećmi, młodzieżą i gronem pedagogicznym w znajdującej się na terenie danej parafii szkole. Program wizytacji obejmował również spotkanie z członkami rad duszpasterskich i ekonomicznych oraz wiernymi świeckimi działającymi w różnych grupach, ruchach, stowarzyszeniach i organizacjach katolickich.

Podczas wizytacji wierni wraz z Księdzem Arcybiskupem modlili się na miejscowych cmentarzach za swoich bliskich zmarłych. W godzinach popołudniowych miało miejsce nabożeństwo dla dzieci, po którym Ksiądz Arcybiskup udzielał wszystkim najmłodszym swojego błogosławieństwa. Każda wizytacja kończyła się uroczystą Mszą św. dla całej wspólnoty parafialnej, podczas której abp Henryk Muszyński udzielał również sakramentu bierzmowania.

Po porannej Mszy św., która rozpoczęła się wizytacja w Trzemesznie Ksiądz Arcybiskup spotkał się z młodzieżą oraz nauczycielami miejscowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego. Młodzież przygotowała montaż słowno - muzyczny oparty na słowach Ojca Świętego "Różaniec jest moją codzienną i umiłowaną modlitwą. I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną w swej prostocie i głębi".

Ksiądz Arcybiskup udał się także do Zakładu Poprawczego w Trzemesznie. Dokonał tam poświęcenia nowej kaplicy pw. Świętego Krzyża oraz udzielił sakramentu bierzmowania dwunastu podopiecznym. Abp Henryk Muszyński w słowie skierowanym do bierzmowanych życzył aby przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej stało się rzeczywistym początkiem osobistej pracy ku pełnej wewnętrznej przemianie i budowie nowej drogi życia.

Na zakończenie wizytacji w dekanacie Trzemeszno pod przewodnictwem abp Henryka Muszyńskiego i z udziałem wszystkich pracujących tam kapłanów odbyła się kongregacja podsumowująca wizytacje. Spotkanie służyło omówieniu wniosków wynikających z przeprowadzonych wizytacji kanonicznych parafii a jednocześnie pozwoliło na podjęcie wspólnej refleksji nad problemami duszpasterskimi i społecznymi.

Autor: Lucyna Muniak - "Przewodnik Katolicki" Gniezno

Polecamy