wtorek, 7 lipca 2020 r.

Harcerski Jubileusz

W marcu minęła 90. rocznica powstania I Drużyny Skautowej "Lech". Formacja ta dała początek organizacji, która na trwałe wpisała się w dzieje Gniezna i jest w jego życiu obecna do dziś.

Korzenie gnieźnieńskiego skautingu sięgają lat 1909-1911, kiedy to na terenie zaboru pruskiego zaczęli działać druhowie Tadeusz Strumiłło i Jerzy Grodyński, którzy w krótkim czasie doprowadzili do sformowania, pierwszych w Wielkopolsce, drużyn skautowych. Jedną z nich (dzisiejszy Hufiec "Piast") powołano w 1912 roku w Poznaniu, drugą im. "Lech", rok później w Gnieźnie. Bezpośrednim założycielem i kierownikiem formacji był Piotr Sebel - przewodniczący, prężnie wówczas działającego, Towarzystwa Samopomocy Naukowej. Ponieważ prusacy ostro reagowali na wszelkie przejawy samodzielności oraz próby zrzeszania się młodzieży, drużyna działała oficjalnie pod ,,przykrywką" Klubu Sportowego. W obawie przed restrykcjami, zbiórki organizowano w mieszkaniach druhów (dh. Sebela i dh. Szymczaka) oraz na plebani ks. Prążyńskiego. W czasie tych potajemnych spotkań ćwiczono musztrę, sygnalizację i terenoznawstwo oraz poznawano zasady tropienia i służby wywiadowczej. Druhowie uczęszczali również na lekcję języka polskiego i historii polski, które prowadzili profesor Skonieczny, redaktor Różański oraz dh. Sebel. Pierwsze przyrzeczenie skautowie druhowie z "Lecha" złożyli w 1914 roku, dając tym samym początek organizacji, której naczelnymi wartościami do dziś dnia są Bóg, Honor i Ojczyzna.

Tekst: BERNADETA GOZDOWSKA - Przewodnik Katolicki

Polecamy