poniedziałek, 16 września 2019 r.

Konkurs im. Cypriana K. Norwida - wyniki

Od 1 września 2002 r. do 10 stycznia 2003 r., z obszaru całej Polski oraz z zagranicy nadesłanych zostało: 438 wierszy 103 autorów oraz 23 prace graficzne 12 autorów, łącznie 461 prac 115 autorów. Wśród ww. znajdują się prace 3 autorów zagranicznych: z Litwy, z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych. 112 autorów nadesłało prace z obszaru całej Polski, w tym najwięcej z: Bydgoszczy, Warszawy, Płocka i Poznania.

Prace oceniane były w dwóch kategoriach przez profesjonalne jury.
W kategorii "wiersz" jury konkursu stanowili: pan Grzegorz Musiał - przewodniczący oraz pan Krzysztof Myszkowski i pan Grzegorz Kalinowski - członkowie.
W kategorii "grafika" jury konkursu stanowili: pan Tadeusz Brudnoch - przewodniczący oraz pani Ewa Gordon i pan Stanisław Matuszczak - członkowie

Podajemy wyniki prac jury:

I. W kategorii "wiersz" jury w dniu 25 lutego 2003 r. jednogłośnie przyznało nagrody i wyróżnienia spośród nadesłanych 103 zestawów wierszy:

(1) Nagroda Pierwsza: godło BETA; nagrodę otrzymuje pani Elżbieta Kołodziejska z Płocka;

(2) Nagroda Druga: godło LUDMIŁA; nagrodę otrzymuje pani Wanda Gołębiewska z Płocka;

oraz trzy równorzędne wyróżnienia:
o godło BUSZUJĄCY W SŁOWIE; wyróżnienie otrzymuje pani Zofia Nowacka-Wilczek z Lublina;
o godło ODRA; wyróżnienie otrzymuje pan Henryk Liszkiewicz z Piły;
o godło TREFL; wyróżnienie otrzymuje pani Bogumiła Kołodziejska z Bielska.

II. W kategorii "grafika" jury w dniu 22 stycznia 2003 r. postanowiło:

(1) przyznać I nagrodę pracy oznaczonej godłem "DAN", stanowiącej zestaw prac o tytułach: "Krzyż impulsem wolności" oraz "Azymut - ku wolności" .
Nagrodę otrzymuje pani Danuta Kwiecień z Radomia.

(2) przyznać II nagrodę pracy oznaczonej godłem "AUDYCJA" zatytułowanej "Anioł autostrad".
Nagrodę otrzymuje pan Emil Biela z Myślenic.

(3) przyznać III nagrodę pracy oznaczonej godłem "BRAT" (praca bez tytułu).
Nagrodę otrzymuje pan Henryk Głowacz z Bydgoszczy.

Jury postanowiło o nieprzyznaniu wyróżnień.

III. Jury postanowiło uhonorować publikacją w tomiku konkursowym także następujących autorów wierszy:
pana Lecha Gralę z Płocka (godło UPŁAZ), siostrę Urszulę Michalak z Łodzi (godło PRELUDIUM), pana Alfreda Sierzputowskiego z Ostrołęki (godło ENTER), pana Jana Pieńkowskiego z Szubina (godło KAFAR), panią Barbarę Zakrzewską z Ostrołęki (godło SILVA RERUM POLELUM), pana Tadeusza Mieszkowskiego z Warszawy (godło TEM) i panią Magdalenę Szeszko z Ełku (godło ANASTAZJA), oraz autora grafiki, pana Mirosława Wilka z Janikowa (godło WILK).

Szczegółowe informacje podane są na stronie internetowej www.chrystuskrol.prv.pl w dziale KONKURS.

Tomik konkursowy oraz grafiki pani Danuty Kwiecień (Pierwsza Nagroda) stanowić będą jubileuszowy dar dla Ojca Świętego z okazji 25-lecia Jego pontyfikatu.

Wszystkie pozostałe nadesłane prace graficzne organizatorzy konkursu przeznaczają na aukcję o celu charytatywnym: kolonie dla najuboższych dzieci Błonia w Bydgoszczy.

Konkurs wieńczy uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się w piątek 2 maja 2003 r. w Bydgoszczy. Imienne zaproszenia na uroczystość otrzymają wszyscy laureaci oraz autorzy prac uhonorowanych publikacją w tomiku konkursowym.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Konkursu literacko-plastycznego

Polecamy