poniedziałek, 23 września 2019 r.

Parafialne Zespoły Caritas

W poniedziałek 3 marca powołany został Parafialny Zespół Caritas przy parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w podbydgoskich Białych Błotach. Jest to już trzeci, obok działającego od 2001 r. przy kościele Ojców Jezuitów oraz zatwierdzonego w lutym br - przy parafii św. Jadwigi Królowej "terenowy" punkt Miłości. Najstarsze stażem jest Szkolne Koło Caritas istniejące przy Gimnazjum nr 23.

"Celem Zespołów jest niesienie pomocy osobom (rodzinom) potrzebującym zamieszkałym na terenie parafii, bez względu na ich wyznanie i przekonania - podkreśla ks. Roman Mrosczok, szef bydgoskiej Caritas. - Parafie mają lepsze rozeznanie potrzeb i zakresu pomocy niż my."

Dlatego też do podstawowych zadań stojących przed Zespołem należy mobilizowanie wspólnoty parafialnej do wspierania działalności charytatywnej ofiarami, czynem i modlitwą; zbieranie informacji o potrzebujących wsparcia i rozpoznawanie zasadności zgłoszeń oraz ustalanie trybu postępowania przy udzielaniu pomocy.

W większości parafii prowadzona jest mniej lub bardziej zorganizowana pomoc charytatywna. Synod diecezjalny zachęca do przekształcania jej w Parafialne Zespoły Caritas, która oferuje swoją pomoc i doświadczenie.

Autor: Adam Jaworski - "Przewodnik Katolicki" Bydgoszcz

Polecamy