poniedziałek, 16 września 2019 r.

Rekolekcje grup i stowarzyszeń charytatywnych

W ostatni piątek marca zainaugurowane zostały Rekolekcje dla członków grup i stowarzyszeń charytatywnych z okręgu bydgoskiego. W dekanacie IV (każdy dekanat we własnym zakresie organizował inaugurację) po mszy św. w kościele Św. Polskich Braci Męczenników uczestnicy rekolekcji udali się do hospicjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki prowadzonym przy tamtejszej parafii, gdzie odbyła się część warsztatowa. Zaprezentowano możliwości działania na rzecz potrzebujących, (dlatego wybrano hospicjum - jako jedną z możliwości), omówiono konieczność współpracy pomiędzy parafiami na polu charytatywnym, zwrócono uwagę na osoby starsze.

Nazajutrz formacja, tym razem już dla wszystkich (a przybyli przedstawiciele z Białych Błót - parafii Chrystusa Dobrego Pasterza, z Bydgoszczy - parafii Chrystusa Króla, św. Apostołów Piotra i Pawła, św. Wincentego a Paulo, św. Andrzeja Boboli, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Bł. Biskupa Kozala, Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, św. Jadwigi Królowej, św. Józefa Rzemieślnika, Opatrzności Bożej, św. Polskich Braci Męczenników, św. Marka, Matki Bożej Królowej Polski z Plątnowa, z Nakła n. Notecią - parafii św. Wawrzyńca i św. Stanisława B. M., z parafii św. Wita w Słupach oraz św. Andrzeja w Szubinie i z parafii św. Mikołaja w Mroczy), kontynuowana była w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Ponieważ działalność charytatywna nie ogranicza się nigdy do pomocy czysto materialnej, spotkanie rozpoczęto od pokrzepienia ducha modlitwami porannymi, różańcem św. w intencjach Ojca Świętego, oraz mszą św., której przewodniczył ks. Roman Mrosczok, szef bydgoskiej Caritas, zaś Słowem Bożym podzielił się miejscowy proboszcz - ks. Kazimierz Małżeński - dziekan dekanatu Bydgoszcz II, odpowiedzialny za region bydgoski w służbie charytatywnej. Po niej nastąpiła uczta dla ciała - przepyszna grochówka przygotowana przez Centrum Pomocy Bezdomnym "Betlejem", działającym przy Caritas.

Uczestnicy rekolekcji, w skupieniu wysłuchali, wygłoszonej przez ks. Kazimierza, konferencji nt.: "Jak świadczoną miłością i dobrocią skutecznie budować nową wyobraźnię miłosierdzia?", by następnie zabrać głos i podzielić się problemami, inicjatywami i osiągnięciami grup charytatywnych.

"Obok działania dla nas - Ludzi Kościoła i uczniów Chrystusa - potrzebna jest refleksja nad źródłami, z których wyrastamy - wyjaśnia cel rekolekcji ks. Kazimierz. - Im są one bardziej klarowne i czytelne w życiu, tym więcej z Ewangelii Chrystusowego przesłania możemy przenieść do działalności charytatywnej; do tworzenia nowego obrazu miłosierdzia, o którym mówi Jan Paweł II. W naszym życiu potrzebujemy zatrzymania się, modlitwy i refleksji. Celem rekolekcji jest także odnalezienie sensu wysiłku, który niewątpliwie jest bardzo potrzebny."

Szef bydgoskiego oddziału Caritas przedstawił wydany przez Caritas Kielce informator o 770 placówkach kościelnych, przykościelnych i państwowych udzielających pomocy bezdomnym i ubogim w naszym kraju. "Podjęliśmy starania, aby także w naszym mieście stworzyć podobny - szczegółowy informator o zakresie pomocy udzielanej w konkretnej parafii czy organizacji - mówi ks. Roman. - W tym celu rozdaliśmy stosowne ankiety, apelując o podanie faktycznie udzielanej pomocy, a nie planów i zamierzeń."

Ks. Roman Mrosczok przypomniał niektóre wskazania III Powojennego Synodu Gnieźnieńskiego, zachęcił do tworzenia Parafialnych Zespołów Caritas zwłaszcza w tych parafiach, w których nie istnieją jeszcze żadne wspólnoty zajmujące się działalnością charytatywną. Przy tej okazji przybliżył Zasady działania Parafialnego Zespołu Caritas. Zachęcamy także Ciebie Drogi Czytelniku do czynnego włączania się w dzieła Miłosierdzia.

Autor: Adam Jaworski - "Przewodnik Katolicki" Bydgoszcz

Polecamy