środa, 15 lipca 2020 r.

Spektakl "Dar i tajemnica"

2 marca 1603r. Zygmunt III Waza zatwierdził dekret wydany 26 listopada 1602 r. w Łowiczu przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Stanisława Karnkowskiego w sprawie powołania do życia Seminarium Duchownego w Gnieźnie. W ubiegłym roku Prymasowskiego Wyższe Seminarium Duchowne przeżywało jubileusz 400 -lecia swego istnienia. Główne uroczystości związane z obchodami wspomnianego jubileuszu odbyły się 16 listopada 2002 r. w Gnieźnie, a przewodniczył im ks. kard. Zenon Grocholewski - prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. Z okazji 400 - lecia wydana została również Księga Jubileuszowa Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, a także zorganizowana wystawa jubileuszowa "Historia i współczesność PWSD".

Spektaklem "Dar i Tajemnica" wg. Karola Wojtyły zakończyły się w dniu 2 marca br. obchody jubileuszu 400 - lecia Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Całoroczne uroczystości jubileuszowe, oprócz historycznego przywołania czterech wieków tradycji, były też okazją do refleksji nad sensem kapłańskiego powołania "Historia ta jest znana przede wszystkim Bogu samemu. Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka" (cyt. "Dar i Tajemnica" K.Wojtyła).

Scenariusz spektaklu został oparty na motywach książki Ojca Świętego Jana Pawła II pod tym samym tytułem. Zgromadzeni w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie mogli wysłuchać refleksji Ojca Świętego o powołaniu kapłańskim: "Pragnę zwrócić się do wszystkich Braci w kapłaństwie - do wszystkich bez wyjątku! Kochajcie wasze kapłaństwo! Bądźcie mu wierni do końca ! Umiejcie dostrzec w nim ów ewangeliczny skarb, za który warto dać wszystko". Reżyserem przedstawienia był dyrektor teatru Tomasz Szymański, komentarzem teologicznym, opatrzył je ks. dr Marek Pyc, zaś wybrane fragmenty myśli patrystycznej przywołał ks. dr Ludwik Gładyszewski.

Dzisiejszy świat potrzebuje posługi duchowej w stopniu nie mniejszym niż czterysta lat temu. W nowej rzeczywistości tym bardziej potrzeba świadków, którzy swym życiem dają świadectwo Ewangelii - powiedział na zakończenie uroczystego wieczoru abp Henryk Muszyński .

Ten Jubileusz stał się okazją do refleksji nad historyczną rolą naszego Seminarium i zadaniami, które przed nim pojawiają się aktualnie. Pomimo zmieniających się czasów potrzeba ciągle tych, którzy w sposób odpowiedzialny będą głosić Ewangelię oraz kształtować życie społeczne - stwierdził ks. dr Wojciech Polak, rektor uczelni - My staramy się wychowywać do pełnego dialogu, który ma również przekładać się na dialog ze współczesnym światem.
Autor: Lucyna Muniak - Przewodnik Katolicki

Polecamy