wtorek, 17 września 2019 r.

100-lecie kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy

Kościół pw. św. Andrzeja Boboli, nad którym opiekę sprawują Ojcowie Jezuici, obchodzi swoje stulecie. Z tej okazji wspólnota parafialna przeżywała Misje Święte, których zwieńczeniem była Droga Krzyżowa. Ponad 400-kilogramowy krzyż misyjny przeniesiono ulicami miasta - spod siedziby bydgoskiej "Solidarności" na Plac Kościeleckich.

- Odczytaliśmy jako wolę Bożą, by obchody stulecia naszego kościoła miały formę rekolekcji - mówi ks. Mieczysław Łusiak, superior zgromadzenia w Bydgoszczy. Ojcowie Jezuici na co dzień wspierają bezrobotnych - przy parafii działa duszpasterstwo osób pozbawionych pracy oraz parafialny zespół Caritas. Misje są jednocześnie Wielkimi Rekolekcjami Ludzi Solidarnych.

Kościół Jezuitów był wcześniej farą ewangelicko-augsburską, ale ponad pół wieku temu przeszedł w ręce katolików. Mimo to przed świątynią nie został do tej pory ustawiony krzyż misyjny. W piątek (24.10) ulicami Bydgoszczy przeszła Droga Krzyżowa, która wyruszyła spod siedziby NSZZ "Solidarność" na Wełnianym Rynku. Ponad 400-kilogramowy krzyż został ustawiony przed kościołem - na dwunastej stacji. Niosły go osoby bezrobotne, pracownicy hospicjum, a także przedstawiciele związku.

- Nie wstydzimy się wiary naszych ojców. Ta manifestacja ma pokazać, że jesteśmy wierni ideałom chrześcijańskim i nauce Jezusa Chrystusa. Chcemy modlić się i prosić o pomoc, mądrość i roztropność dla wszystkich działaczy i ludzi pracy - podkreślił Leszek Walczak, Przewodniczący Zarządu Regionu bydgoskiej "Solidarności".

- Mam nadzieję, że ten czas refleksji nad naszą postawą przyniesie owoce. To, co można już zauważyć, to zbratanie się różnych organizacji oraz inicjatyw na rzecz potrzebujących. Dzięki tym misjom doszło do spotkania ludzi, którzy już coś dla innych robią - czasami nie warto oglądać się na drugich, ponieważ dzięki odpowiedniej, wewnętrznej postawie duchowej można zrobić wiele na własnym podwórku - podkreślił o. Mieczysław Łusiak.

Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli stanowi dominujący akcent architektoniczny Placu Kościeleckich. Zaprojektowany przez Heinricha Seelinga z Berlina stanął przy dawnej Wiesestrasse w stanie surowym 22 października 1903 roku. Po zakończeniu II wojny światowej nieliczna już gmina ewangelicka rozproszyła się, a świątynia została przekazana katolikom. W sierpniu 1946 roku kard. August Hlond powierzył opiekę nad kościołem Ojcom Jezuitom, których XVII-wieczny kościół przy Starym Rynku został zniszczony z nakazu władz okupacyjnych.

Dekret erygujący parafię św. Andrzeja Boboli (podpisany przez Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego) wszedł w życie 3 maja 1971 roku. W latach 80. w kościele odprawiano Msze św. za wolną Ojczyznę. W 1989 roku świątynia została uznana za kościół patronacki Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność".

Autor: Katarzyna Mamys - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy