poniedziałek, 16 września 2019 r.

20-lecie parafii pw. MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy

Jedna z największych wspólnot parafialnych w Bydgoszczy, której patronuje Matka Boża Królowa Męczenników, obchodziła 7 października 20-lecie swojego istnienia. Świątynia parafialna tejże wspólnoty - jest, swego rodzaju "Arką Przymierza" między nieludzkim czasem okupacji hitlerowskiej, a dzisiejszą wolnością, której nie krępują godziny policyjne i łapanki. W uroczystościach parafialnych wziął udział ks. bp Wojciech Polak, który poświęcił płytę nagrobną pierwszego proboszcza wspólnoty - ks. prałata Zygmunta Trybowskiego.

Swoje święto mieszkańcy Fordonu przeżywali razem z biskupem Wojciechem Polakiem, który przywołał słowa Jana Pawła II, mówiące o tym, że parafia jest ciągle aktualną propozycją dla rozwoju życia chrześcijańskiego, współczesnym znakiem nadziei. - Co dzisiaj wspólnota może dać człowiekowi? To na pewno miejsce modlitwy, miejsce wzrostu wiary i wreszcie miejsce otwarcia na drugiego człowieka. Tutaj, jak u źródła, trzeba się tego uczyć.

Historia tego najpierw ośrodka duszpasterskiego, a później parafii, wpisana była w życie pierwszego proboszcza - ks. Zygmunta Trybowskiego. Dekret erygujący parafię wszedł w życie 15 września 1983 roku. 11 maja 1989 roku w fundamenty świątyni został wmurowany kamień węgielny, wydobyty spod kościoła pw. św. Mikołaja w Fordonie i poświęcony przez Jana Pawła II. 7 października 1993 roku, w 10. rocznicę powstania parafii, odbyła się uroczysta konsekracja, której dokonał abp Henryk Muszyński. Lokalizacja świątyni ma szczególny wymiar duchowy. Kościół stanął u wrót "Doliny Śmierci" - w tej zbiorowej mogile spoczywa kilkaset osób - elita umysłowa przedwojennej Bydgoszczy.

25 grudnia 2002 roku zmarł ks. prałat Zygmunt Trybowski. Na jego miejsce z początkiem 2003 roku został mianowany ks. Przemysław Książek. Nowy proboszcz podkreślił bogatą spuściznę duchową, jaką pozostawił po sobie pierwszy Ojciec wspólnoty. - Ks. prałat Trybowski zbudował parafię nie tylko w rozumieniu kościoła, kaplicy czy domu parafialnego, ale naprawdę zjednoczył ludzi. Zintegrował nie tylko parafian, ale całe środowisko nowego Fordonu.

Ważnym akcentem wspólnej modlitwy było poświęcenie pomnika, który stanął w miejscu spoczynku pierwszego proboszcza - wielkiego budowniczego i pasterza.

Autor: Katarzyna Mamys - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy