piątek, 27 listopada 2020 r.

Dni Skupienia Drogi Neokatechumenalnej

W ostatnich latach nieustannie wzrasta znaczenie aktywności katolików świeckich w Kościele. Jedną z formacji życia chrześcijańskiego, dla wielu osób, zarówno świeckich jak i duchownych, kontrowersyjną i różnie postrzeganą jest Droga Neokatechumenalna.

Ponad 1000 osób uczestniczyło w corocznym spotkaniu formacyjnym Drogi Neokatechumenalnej, które odbyło się w dniach 2-5 października w Mosinie k. Poznania i 9-12 października w Wałczu. Przybyli przedstawiciele wielu miast, miasteczek i wsi; m.in. z Poznania, Gniezna, Środy Wielkopolskiej, Kostrzynia, Bydgoszczy, Inowrocławia, Żnina, Trzemeszna, Trzcianki, Wrocławia, Piły, Wałcza.

Obok "tradycyjnej już" formacji duchowej, gdzie zwraca się uwagę na ogromną wartość i znaczenie pokory, mądrości, otwarcia się na wolę Boga, na Jego Łaski i moc, zasadniczą część spotkania poświęcono rodzinie. Zaakcentowano m.in. łaskę stanu jaką jest dar sakramentu małżeństwa, konieczności przekazywania wiary, potrzebę wspólnej modlitwy małżonków i dzieci oraz wzajemnej miłości.

Warto wspomnieć, że 29 czerwca 2002 r. Jan Paweł II zatwierdził statuty Drogi, ofiarując Neokatechumenat jako pomoc dla współczesnego Kościoła. Zaaprobowane przez Stolicę Apostolską statuty potwierdzają naturę kościelną Neokatechumenatu, a także opisują najistotniejsze aspekty tej Drogi kierowanej do wiernych, którzy w swoich wspólnotach parafialnych pragną ożywić swoją wiarę, jak również do osób dorosłych, pragnących przyjąć Chrzest św. Pierwsze wspólnoty neokatechumenalne powstały w roku 1964, w barakach zamieszkanych przez najbiedniejszych mieszkańców Madrytu. Ich inicjatorem jest nawrócony hiszpański artysta-malarz Kiko Argűello i jego rodaczka Carmen Hernandez. Stamtąd Droga rozprzestrzeniła się do ponad 90 narodów. W Polsce zaszczepił ją w Lublinie w 1975 r. jezuita śp. o. Alfred Cholewiński; obecnie w naszym kraju istnieje już około tysiąc wspólnot neokatechumenalnych. Droga Neokatechumenalna jest radykalnym ruchem odnowy życia chrześcijańskiego. Stanowi konkretną odpowiedź na potrzeby ewangelizacji w parafii oraz w diecezji. Jest to droga wychowania do wiary, przeżywana za pośrednictwem małych wspólnot utworzonych przez osoby w różnym wieku i różnej pozycji społecznej. Kroczenie Drogą wiedzie przez etapy uświadamiające ludziom dorosłym ich zobowiązania chrzcielne, w celu pełnego ich nawrócenia i bardziej świadomego włączenia w ewangelizującą wspólnotę Kościoła. W procesie wychowania neokatechumenalnego widoczny jest silny związek duchowości z liturgią, mocne zakorzenienie w Biblii oraz w komunijna wspólnota Kościoła. Wykorzystana zostaje liturgia sakramentów, zwłaszcza Eucharystii celebracja świętego dnia niedzieli, pokuty i pojednania, kult tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania Pańskiego. Ogromne znaczenie dla Neokatechumenatu ma kult Matki Bożej.

Zapewne w wielu diecezjach, także i w naszej, w których istnieje Droga, już niebawem - w okresie Adwentu - rozpoczną się katechezy neokatechumenalne. Warto abyśmy się zastanowili czy nie jest to dar Boga adresowany także do nas...

Autor: Adam Jaworski - "Przewodnik Katolicki" Bydgoszcz

Polecamy