niedziela, 15 września 2019 r.

Ks. bp Bogdan Wojtuś - jubileusz

Poczytuję sobie za wielki zaszczyt to, iż mogę pełnić posługę kapłańską i biskupią w mieście świętego Wojciecha. Dziękuję Bogu za to. Dziękuję za dar powołania i wszelkie łaski, jakimi mnie obdarzył - powiedział podczas Mszy świętej sprawowanej z okazji 15. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej, ks. bp Bogdan Wojtuś.

Jubileuszowa liturgia eucharystyczna z udziałem ks. abp. Henryka Muszyńskiego, ks. bp. Wojciecha Polaka oraz posługujących w archidiecezji gnieźnieńskiej kapłanów odbyła się w środę (8 października br.) w gnieźnieńskiej Bazylice Prymasowskiej. To tu przed piętnastoma laty ówczesny rektor gnieźnieńskiego PWSD, ks. dr Bogdan Wojtuś przyjął święcenia biskupie z rąk ks. kard. Józefa Glempa i tu rozpoczął swą biskupią posługę, która, jak podkreślił w homilii jego były wychowanek i obecny rektor Seminarium, ks. kan. dr Bogdan Czyżewski, jest konsekwentnym realizowaniem słów umieszczonych przez jubilata na obrazku prymicyjnym "Posłał mnie Pan, abym głosił Ewangelię ubogim i leczył rany skruszonych serc".

- To swoiste credo życia księdza biskupa, program, który konsekwentnie i z wielkim oddaniem realizuje - zaznaczył ks. Czyżewski, wskazując jednocześnie, iż ks. bp Bogdan Wojtuś, podobnie jak patronujący Seminarium św. Wojciech i bł. bp. Michał Kozal oraz bliski sercom wszystkich Polaków Prymas Tysiąclecia, ks. kard. Stefan Wyszyński, czyni to nie tylko słowem, ale i przykładem życia - Nie zauważyłem nigdy w zachowaniu mojego rektora jakichkolwiek oznak wywyższania się nad innych. Nie zauważyłem cienia sztuczności i nienaturalności. W jego skromnej, może nieraz wstydliwej postawie widziałem zawsze autentycznego głosiciela Ewangelii, człowieka, który nie zasłaniał sobą Chrystusa, ale wskazywał na Niego zarówno w tym, co mówił, jak i w tym, co robił.

W jubileuszowej Mszy św. prócz wspomnianych już: ks. abp. Henryka Muszyńskiego, ks. bp. Wojciecha Polaka oraz kolegów z roku, księży współpracowników, seminarzystów i sióstr zakonnych uczestniczyli także wierni z gnieźnieńskich parafii, a zwłaszcza członkowie wspólnot neokatechumenalnych, reprezentanci ruchów rodzinnych oraz pracownicy Katolickiego Poradnictwa Rodzinnego. Dziękując wszystkim za wspólną modlitwę i życzenia ks. bp Bogdan Wojtuś podkreślił, iż pełnienie duszpasterskiej posługi w mieście będącym kolebką narodu polskiego jest dlań wielkim zaszczytem i ze skromnością przyznał, iż pochlebne słowa, które usłyszał oddają nie tyle to jakim jest, ale jakim być powinien.


Ks. bp Bogdan Wojtuś przyjął święcenia kapłańskie w 1961 r. z rąk Prymasa Tysiąclecia, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Do 1964 roku pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz w parafiach: św. Mikołaja w Czeszewie n/Wartą i św. Marcina w Jarocinie. W 1968 roku ukończył studia magisterskie, a później także doktoranckie uzyskując w 1972 roku tytuł doktora teologii moralnej. Pełnił funkcję archidiecezjalnego duszpasterza rodzin, sekretarza Rady Kapłańskiej oraz wykładowcy w gnieźnieńskim Seminarium, którego rektorem został mianowany w 1982 roku. W okresie tym opublikował kilkanaście artykułów i recenzji oraz z wielkim zaangażowaniem oddał się rozbudowie i modernizacji budynków PWSD. W 1988 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Decyzją Stolicy Apostolskiej był także Wizytatorem Apostolskim Diecezjalnych Wyższych Seminariów Duchownych w Koszalinie, Gorzowie i Szczecinie oraz Zakonnych w Krakowie. Przed obchodami milenium śmierci świętego Wojciecha i Zjazdu Gnieźnieńskiego był współprzewodniczącym Archidiecezjalnego Komitetu przygotowującego archidiecezję gnieźnieńską do pełnego przeżycia wspomnianych Jubileuszy. Obecnie jest członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa oraz członkiem Rady Episkopatu Polski ds. Rodzin. W Kurii metropolitalnej jest przewodniczącym Wydziału Duszpasterstw Specjalistycznych oraz Wydziału Budownictwa i Konserwacji Zabytków. Prowadzi wykłady z teologii moralnej (spowiednictwa) w gnieźnieńskim Seminarium.

Autor: BERNADETA GOZDOWSKA - Przewodnik Katolicki

Polecamy