środa, 18 września 2019 r.

Różaniec inaczej odmawiany...

Różaniec święty jest modlitwą głęboką, ale i trudną. Każdy, kto zgłębia bogatą treść tajemnic różańcowych odkrywa także życie Pana Jezusa i Jego Matki, "idzie niejako po kartach Ewangelii rozważając Jej najważniejsze tajemnice". Te tajemnice oczywiście trzeba znać, trzeba się w nie też "zatopić", trzeba je kontemplować, by ta piękna, wymagająca skupienia modlitwa nie była "klepana", lecz owocnie przeżywana. Istotnym walorem modlitwy różańcowej jest jej apostolski wymiar. Od samego powstania tej modlitwy podkreślano, jak wiele spraw można wymodlić na różańcu. I to zarówno dla życia osobistego, rodzinnego, społecznego czy ogólnoludzkiego. Nie można jednak nie widzieć tego, że dziś każdy rodzaj modlitwy przeżywa kryzys, także modlitwa różańcowa. Co należy, więc zrobić, aby tę piękną modlitwę ocalić od zapomnienia? Co uczynić, by była ona odmawiana poprawnie przez wszystkie grupy wiekowe od dzieci, poprzez młodzież, aż po ludzi w starszym wieku? Przede wszystkim wydaje się, że modlitwa różańcowa winna być dostosowana do dzisiejszych czasów i współczesnego człowieka. Czynione są różnego rodzaju próby w duszpasterstwie parafialnym, aby różaniec dostosować do aktualnych potrzeb. Sam podejmuję takie próby od 1989 r. we wszystkich trzech parafiach, w których dotąd posługiwałem. Trzeba przyznać, że nowe formy odmawiania różańca spotykają się z żywym zainteresowaniem. Dzieciom np. można zaproponować tylko jeden dziesiątek modlitwy różańcowej. Często same dzieci przygotowują rozważania na podstawie Pisma Świętego i same prowadzą tę modlitwę w kościele, czy na katechezie, szczególnie w miesiącu październiku. Różaniec jest stałą modlitwą podczas rekolekcji i pielgrzymek, w których licznie uczestniczą ludzie młodzi. Cenią oni sobie modlitwę różańcową z klauzulami, czy dopowiedzeniami. Ludzie starsi z kolei najczęściej odmawiają najbardziej znaną i rozpowszechnioną formę różańca, wywodzącą się z XV wieku. Można zauważyć, ze obecnie wzrasta świadomość, że różańca nie da się pogodzić np. z Mszą św., choć spotyka się jeszcze osoby, które próbują te modlitwy pogodzić. Zdarzyło mi się nawet spotkać kogoś, kto spowiadał się i jednocześnie próbował odmawiać różaniec. Trzeba więc ciągle przypominać, by różaniec był dobrze przygotowany, zwłaszcza rozważania biblijnych tajemnic podczas nabożeństw różańcowych w październiku. Godna polecenia jest także forma odmawiania różańca z tzw. dopowiedzeniami. Nie wyklucza ona niczego z pięknej tradycji i myślę, że jest dobrze przyjmowana. Ta forma ułatwia skupienie i kontemplację, a co najważniejsze dla tej modlitwy, idealnie scala to, co najtrudniejsze, aby mówić Pozdrowienie Anielskie i myśleć o rozważanej tajemnicy. W miejsce znanych nam 15 tajemnic wprowadzamy aż 50. To stwarza możliwość pewnej improwizacji i pozwala każdemu, kto tego pragnie, ułożyć "swój" zestaw tajemnic. Nie da się także zaprzeczyć, że ta forma jest atrakcyjna dla ludzi młodych, gdyż nie wydaje się zbyt długa i nie może się znudzić.

Autor: Ks. Wiesław Jachnik

Polecamy