poniedziałek, 16 września 2019 r.

Tydzień misyjny

Każdego roku, trzecia niedziela października, to Niedziela Misyjna. W ten dzień Kościół przypomina, że obowiązkiem każdego ochrzczonego jest wspieranie działalności misyjnej. Hasłem tegorocznych obchodów są słowa zaczerpnięte z orędzia, które Ojciec Święty Jan Paweł II skierował z tej okazji do wiernych na całym świecie - "Maryja i Misja Kościoła".

Ideą Niedzieli Misyjnej jest kształtowanie świadomości i budzenie większej odpowiedzialności, którą w imieniu całej wspólnoty Kościoła głoszą w krajach misyjnych misjonarze. Są to zarówno kapłani diecezjalni jak i zakonni, siostry i bracia zakonni oraz osoby świeckie. Ta niedziela ma o tym przypominać.

Tegoroczne hasło nawiązuje do Roku Różańca Świętego, oraz zawierzenia całego świata i Kościoła, Matce Bożej a także ma być zachętą do dalszej modlitwy różańcowej w intencji dzieła misyjnego.

W wielu krajach, również i w Polsce podejmowana będzie prezentacja zagadnień związanych z dziełem misyjnym Kościoła będziemy nie tylko w niedzielę 19. października, ale przez cały tydzień.

- Z naszej archidiecezji pochodzi wielu misjonarzy i kapłanów pomagających w duszpasterstwie na całym świecie. - mówi ks. Franciszek Jabłoński, diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych - Archidiecezja gnieźnieńska, to druga diecezja w Polsce (po tarnowskiej) pod względem liczby pochodzących z niej misjonarzy: 16 misjonarzy (14 kapłanów i 2 świeckich) pracuje w krajach uznanych przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów za misyjne (oprócz tego jedna osoba świecka przygotowuje się do pracy misyjnej w Kamerunie). Na wschodzie i południu Europy pomaga w duszpasterstwie 6 kapłanów ( Gruzja, Rosja, Rumunia i Czechy) w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, w duszpasterstwie pomaga 14 kapłanów.

Około 50 sióstr i ojców zakonnych, reprezentujących różne zgromadzenia zakonne i pochodzących z naszej archidiecezji pracuje na całym świecie.

W tym roku podczas Tygodnia Misyjnego, obok tradycyjnych form duszpasterstwa, przeprowadzone zostaną tzw. akcje misyjne: głoszone będą kazania, odbędzie się zbiórka pieniężna, będzie można kupić kalendarz misyjny z okazji trzydziestolecia pracy misjonarzy (1974 -2004) z naszej archidiecezji, a nauczyciele katecheci mogą wykorzystać w zajęciach przez siebie prowadzonych specjalne materiały przygotowane na tydzień misyjny, które otrzymała każda parafia). Młodzież i dzieci będą miały okazję do uczestnictwa w spotkaniach i katechezach głoszonych przez misjonarzy, oraz ojców i braci zakonnych, ze zgromadzeń których charyzmatem jest praca misyjna.

W ciągu całego tygodnia zgodnie z orędziem Jana Pawła II "Misja Kościoła będzie wspierana przede wszystkim modlitwą", ale ważnym elementem Niedzieli Misyjnej jest również zbiórka ofiar na dzieło misyjne Kościoła. - Na całym świecie zbierane są fundusze na ten cel i są one wykorzystywane na konkretne projekty misjonarzy w różnych zakątkach naszego globu - tłumaczy ks. Franciszek Jabłoński - W ubiegłym roku polscy misjonarze otrzymali z tego funduszu, rozdzielanego centralnie z Rzymu ok. 566 tys. USD. Pieniądze te pochodzą ze składek ze Światowego Dnia Misyjnego.

Warto poświęcić parę chwil na modlitwę za tych, którzy są zaangażowani w ewangelizację na całym świecie.

Autor: Lucyna Muniak - "Przewodnik Katolicki" Gniezno

Polecamy