sobota, 11 lipca 2020 r.

80-lecie parafii w Białośliwiu

W ubiegłym miesiącu minęło 80 lat od czasu, gdy wszedł w życie dekret wydany w 1923 roku przez Edmunda Kardynała Dalbora - Prymasa Polski, erygujący parafię katolicką w Białośliwiu. Do tego czasu mieszkańcy Białośliwia należeli pod względem organizacji kościelnej do parafii pw. św. Mikołaja w pobliskim Krostkowie. Starania białośliwian o utworzenie własnej, odrębnej parafii wspierał ówczesny administrator parafii krostkowskiej w latach 1920-1923 ks. Michał Kozal - późniejszy biskup włocławski, męczennik z Dachau i błogosławiony. Kościół parafialny zbudowano w latach 1927-1929 według projektu Kazimierza Ulatowskiego. Na przestrzeni minionych 80 lat funkcję proboszcza sprawowali: ks. Tadeusz Kopczynski (1923-39), ks. Franciszek Górski (1939-51), ks. Czesław Gólczewski (1951-61), ks. Kazimierz Frąckowski (1961-68), ks. Seweryn Tomczak (1968-90), ks. Edward Wosik (1990-96), ks. Kazimierz Czynsz (od 1996).

Z posługą biskupią odwiedziło parafię 11 arcybiskupów i biskupów gnieźnieńskich, wśród których byli: Prymas Polski - ks. kard. Stefan Kardynał Wyszyński (1951) oraz Prymas Polski - ks. kard. Józef Glemp (1984). W czasie ostatnich kilku lat, dzięki staraniom ks. proboszcza Kazimierza Czynsza, w kościele wymieniono pokrycie dachowe, wyłożono nową posadzkę, przebudowano prezbiterium, postawiono nowy ołtarz oraz zmieniono nadstawę ołtarzową oraz wymalowano wnętrze. Z okazji Jubileuszu 80-lecia do parafii przybył ks. biskup Bogdan Wojtuś, który dokonał konsekracji nowego, marmurowego ołtarza. Pobyt związany był z wizytacją parafii. Ksiądz biskup spotkał się z władzami gminy oraz przedstawicielami stowarzyszeń i organizacjami działających w parafii. Po południu młodzież gimnazjalna otrzymała z jego rąk sakrament bierzmowania.

Autor: WOJCIECH COBLEWSKI

Polecamy