czwartek, 9 lipca 2020 r.

"Pierwszy" Dzień Parafii Łubowo

Uroczystą Mszą św. , celebrowaną przez ks. biskupa Wojciecha Polaka, rozpoczął się w niedzielę 24 sierpnia br. doroczny odpust ku czci Matki Bożej Pocieszycielki Wiernych w Łubowie. Po Mszy św. poświęcona została sala parafialna i nowy parking. Odpust został połączony z festynem dobroczynnym, z którego wszystkie zebrane fundusze przekazano na cele charytatywne.

Dzień Parafii Łubowo, został zorganizowany w parafii pw. św. Mikołaja po raz pierwszy. Pomysłodawcą takiej imprezy był ks. proboszcz Grzegorz Iwiński, jednak w organizacji odpustu i dobroczynnego festynu uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Łubowa, ale także zaproszeni goście, m.in. z Gniezna, Strzelna czy Wągrowca. Wśród nich znaleźli się m.in.: Wójt Gminy Łubowo Andrzej Łozowski, Prezydent Miasta Gniezna Jaromir Dziel oraz przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych i gminnych.

Doroczny odpust rozpoczęła Msza św. odprawiona na zewnątrz drewnianego, XVII-wiecznego kościoła pw. św. Mikołaja przez ks. biskupa Wojciecha Polaka.

- Oddając cześć Maryi nie chcemy tylko uszanować tradycji odpustowej, ale podziękować Bogu za nadzieję, jaką nam daje właśnie przez Maryję - powiedział ks. biskup w swojej homilii do wiernych. Słowa te nabrały wyjątkowego znaczenia, gdyż właśnie w kościele pw. św. Mikołaja szczególną czcią darzy się Matkę Boską Pocieszycielkę Wiernych. Mszę św. uświetniła swą grą Orkiestra Dęta ze Strzelna pod batutą Piotra Bartczaka, a także Chór Parafialny prowadzony przez Mariusza Petelewskiego.

Po Mszy św. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanego chodnika okalającego kościół, parkingu a także świeżo wyremontowanej sali parafialnej. - Jest to pierwszy krok w kierunku adaptacji dawnego budynku gospodarczego, na Dom Katolicki - planuje ks. proboszcz Grzegorz Iwiński - będzie to miejsce spotkań działających przy naszym kościele: Matek Różańcowych, Adoratorek Serca Jezusowego, Chóru Parafialnego "Mikołajek" czy Scholi Dziewczęcej.

Po części oficjalnej, rozpoczął się dobroczynny festyn. Była, więc: loteria fantowa, kiermasze, znakomite wypieki i domowe specjały gospodyń z Łubowa, a także występy zespołów muzycznych (m.in. zespołu z Wągrowca pod nazwą-hasłem "Czerwone Światło dla Halucynacji"). Nie zawiedli również ubrani w galowe mundury strażacy prezentując swoje lśniące strażackie wozy.

Cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na pomoc rodzinom wielodzietnym i dzieciom z rodzin najuboższych.

Autor: Marcin Makohoński

Polecamy