czwartek, 2 lipca 2020 r.

Święcenia kapłańskie w Pakości

Biskup Bogdan Wojtuś udzielił 26 lipca br. święceń kapłańskich diakonowi Wojciechowi Chwaliszewskiemu. Ceremonia odbyła się w parafii pw. św. Bonawentury w Pakości, która jest rodzinną parafią ks. Wojciecha. W ceremonii uczestniczył delegat generała w Polsce o. Manolo Torres oraz ordynariusz istniejącej od 1998 roku, diecezji Lai w Czadzie w Afryce bp Sebastian Miguel.

Ksiądz Wojciech Chwaliszewski jest drugim kapłanem tego zgromadzenia pochodzącym z archidiecezji gnieźnieńskiej (pierwszym był ks. Paweł Skiba z parafii pw. MB Fatimskiej w Bydgoszczy).

Ceremonii przewodniczył ks. bp Bogdan Wojtuś, który wygłosił też homilię - Dzisiejsza uroczystość święceń kapłańskich jest wielką radością dla zgromadzenia księży kombonianów, jak i dla całej naszej archidiecezji. Powołanie misyjne, tak szczególne - pokazuje urzeczywistnienie misyjnej nauki Kościoła. Zobowiązuje nas także do wspierania misyjnego dzieła Kościoła poprzez modlitwę i pogłębienie świadomości odpowiedzialności za misje. Słowa podziękowania wypowiedział uroczystościach. o Manilo Torres, prowincjał księży kombonianów w Polsce - Dzisiejsze święcenia kapłańskie to szczególne wydarzenie dla nas, Kombonianów. Dzisiaj, kolejny raz w naszym zgromadzeniu realizują się słowa, które streszczają sens naszego istnienia "misiones ad gentes". (łac. "misje wśród narodów")

W uroczystościach uczestniczyła wspólnota zakonu księży kombonianów. Misjonarze Kombonianie Serca Jezusowego (MCCI) pracują wyłącznie na misjach. Zgromadzenie to zostało założone przez bł. Daniela Comboniego. Księża kombonianie pracują głównie w Afryce ale też w Ameryce i Azji, hasło jakie im przyświeca to: "zbawić Afrykę przez Afrykę". Zasada ta oznacza, że na terenach bardzo mało lub wcale nie ewangelizowanych starają się szybko wykształcić i wychować miejscowych katechetów i księży. Oznacza ona również to, że praca misyjna opiera się na poszanowaniu kultury i religii społeczności, w której pracują.

Polecamy