czwartek, 2 lipca 2020 r.

Święto Matki Boskiej Częstochowskiej w Mogilnie

Nawiedzenie Maryi to łaska, to moralny zryw, ponowny wysiłek, aby przezwyciężyć własne słabości i nienawiść - przypomniał słowa Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa, o.Jarosław Obroślak podczas jubileuszowej Mszy św. w Mogilnie z okazji 25-lecia Nawiedzenia Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego Obrazu.

We wtorek 26 sierpnia br. ponad 600-letnie Mogilno przeżywało swój szczególny dzień. Równo 25 lat temu - w roku tak znaczącym dla naszej ojczyzny - przybyła tutaj kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Podobnie jak wtedy, tak i teraz mieszkańcy Mogilna z wielką czcią oddali należny hołd Maryi. Czterodniowe uroczystości stały się próbą podsumowania minionych 25 lat, podziękowania za otrzymane łaski a także gorliwą modlitwą o duchowe wsparcie i błogosławieństwa w nadchodzącym czasie.

Jubileusz Nawiedzenia Maryi zapoczątkowały - już od soboty 23 sierpnia - Apele Maryjne, odśpiewywane kolejno we wszystkich mogileńskich parafiach, którym towarzyszyły nabożeństwa pokutne oraz kazania, wygłaszane przez paulina, o.Jarosława Obroślaka. Trzy dni modlitwy i nauki stały się czasem przygotowania do dnia czwartego - jubileuszowego.

Na wtorkowej, uroczystej Mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, poprzedzonej czuwaniem, kazanie do wiernych wygłosił o. Jarosław Obroślak. Przypomniał on słowa trzech wielkich Polaków - Ojca Świętego Jana Pawła II, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Prymasa Polski Józefa Glempa - którzy swe życie powierzyli Królowej Polski. Po Mszy św., wierni podążając za niesioną przez członków Towarzystwa św.Wojciecha kopią Obrazu Jasnogórskiego, przeszli przez miasto do kościoła farnego. Procesję prowadzili ministranci, niosąc krzyż i płonące pochodnie. Za nimi podążały dzieci, niesiono chorągwie i obraz Matki Bożej; za obrazem szli wierni niosąc kolorowe lampiony. Faktem zasługującym na szczególną uwagę, była - w czasie stacji na Rynku - modlitwa klęczącego przed obrazem Królowej Polski burmistrza Mogilna Jacka Kraśnego. Dzień Jubileuszu zakończyła "Pasterka Maryjna" połączona z odnowieniem Aktu Oddania Matce Bożej.

Autor: Marcin Makohoński

Polecamy