czwartek, 28 maja 2020 r.

Bydgoskie Catholicum

I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy zajęło 17 lokatę w zestawieniu najlepszych szkół średnich w Polsce. Warto podkreślić, że bydgoskie liceum jest pierwszą tak wysoko notowaną szkołą katolicką w kraju. Ranking "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw" tworzony jest w oparciu o liczbę laureatów i finalistów olimpiad ogólnopolskich. W minionym roku bydgoszczanie zdobywali laury m.in. w olimpiadzie z j. polskiego, biologii oraz filozofii.

Źródłem sukcesu bydgoskiego "Katolika" jest zarówno zdolna, wyselekcjonowana młodzież, jaki i wytężona praca naukowo-pedagogiczna nauczycieli czy programy autorskie, które już od ponad 10 lat są wdrażane w szkolnym programie nauczania. Filozofia, poetyka biblijna - to tylko niektóre z dodatkowych przedmiotów wykładowych. Małe zespoły uczniowskie umożliwiają nauczycielom indywidualną pracę z każdym uczniem. "Podchodzę do tego rankingu bardzo ostrożnie" - przyznaje dyrektor liceum ks. dr Rafał Grabowski - "Cieszę się z sukcesu, ale też nie przeceniam roli takich zestawień. Dają one jakiś obraz, ale jest on często niepełny. Tak naprawdę, najbardziej wartościowa, obok wysokiego poziomu edukacji, jest ewangeliczna atmosfera miłości w szkole, poczucie wspólnoty, wychowywanie w duchu wartości chrześcijańskich, ogólnoludzkich - utrwalanie ich jako postaw u młodzieży".

Szkołę charakteryzuje także autorski program wychowawczy. 17 miejsce w rankingu to sukces bydgoskiej szkoły, która w poprzednich latach także zajmowała wysokie pozycje.
Szkoła posiada swoją stronę internetową - www.katolik.lo.pl
Autor: Marcin Jarzembowski - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy