poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Opłatek w poradnictwie rodzinnym

U stóp Matki Bożej Pięknej Miłości na uroczystej Eucharystii, sprawowanej przez ks. bpa Bogdana Wojtusia i przy opłatku, w sobotnie popołudnie 4 stycznia, licznie zgromadziły się osoby posługujące w poradnictwie rodzinnym.

Powołując się na athortację papieską "Familiaris consortio" Biskup Wojtuś podkreślił, że poradnictwo rodzinne jest potrzebne, aby pomóc wiernym rozwiązywać sprawy odpowiedzialnego rodzicielstwa. "Z jednej strony ma ukazywać wzniosłość i niezwykłą godność powołania małżonków do rodzicielstwa. W ten sposób stają się oni współpracownikami Miłości Boga. Po wtóre ma pomagać, aby umieli uzgodnić w swoim życiu małżeńskim i rodzinnym miłość z rodzicielstwem. Małżonkowie mają być zawsze otwarci na rodzicielstwo. Jednak są sytuacje, w których nie mogą mieć nieograniczonej liczby dzieci. Wtedy potrzebne jest uzgodnienie miłości z rodzicielstwem, by było ono odpowiedzialne." Oznacza to, że małżonkowie mają odpowiadać na Boże wezwanie na miarę możliwości i warunków jakie posiadają i w jakich żyją. "Poradnictwo pomaga tym małżonkom w osiąganiu świętości - kontynuuje. - Źródłem świętości w małżeństwie ma być Chrystus, który wszedł w ich życie". Łamiąc się opłatkiem ze zgromadzonymi Biskup Wojtuś życzył im, aby z nadzieją szli w przyszłość. "Wiem, że jest to bardzo trudna praca duszpasterska, a owoce są mało widoczne. Powtórzę jednak słowa Matki Teresy z Kalkuty, która kierowała się dewizą: Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Pomagając jednemu człowiekowi, jednemu małżeństwu przyczyniamy się do szerzenia miłości życia. Jest to moc dobra: gdy raz uczyni się coś dobrego, to dobro się mnoży. Tego właśnie życzę: miłości, nadziei i szerzenia dobra."

Autor: Adam Jaworski - Bydgoszcz

Polecamy