czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Warsztaty dla wolontariuszy

Podczas minionego weekendu w sali bydgoskiego ratusza i w Zespole Szkół Medycznych odbyła się konferencja warsztatowa dla opiekunów młodzieżowego wolontariatu i samych wolontariuszy. Spotkanie - pod hasłem "Uczę się, by pomagać innym" - zorganizował zespół koordynujący działania wolontariatu, który został utworzony przy kuratorium oświaty. "Żeby pomagać innym musimy się najpierw tego nauczyć. Musimy sami ze sobą zrobić "porządek", a jednocześnie wiedzieć, jak komunikować się z ludźmi, którym chcemy pomagać - bo trzeba pomagać tak, by nikogo nie urazić, a jednocześnie nie zrobić sobie samemu krzywdy. Stąd pomysł, by zorganizować taką konferencję, która ma pomóc młodym ludziom i ich opiekunom w uporządkowaniu własnej osobowości po to, by otworzyć się na innych i móc skutecznie pomagać" - mówiła Bogna Łoś, wizytator kuratorium oświaty w Bydgoszczy.

Podczas warsztatów zaplanowano spotkania z pedagogiem, psychologiem, prawnikiem i lekarzem. Co tak profesjonalnie przygotowany wolontariat może dać miastu? "Wszystko! Nie powinno być żadnej miejskiej imprezy sportowej, kulturalnej, oświatowej o większym rozgłosie i wysiłku organizacyjnym, gdzie nie byłoby wolontariuszy. Ale największą sferą tego funkcjonowania jest oczywiście opieka społeczna. Nigdzie, jak właśnie w tej sferze biedy materialnej, biedy nadziei, biedy życiowej nie ma tak skutecznej formy pomocy, jak wolontariat, który z założenia jest działaniem bezinteresownym" - oświadczył Maciej Obremski. Wiceprezydent Bydgoszczy dodał, że obserwuje od pewnego czasu bardzo pozytywny snobizm na "bycie wolontariuszem". Z takim zapleczem bezinteresownej dobroci możemy wchodzić do Europy.

"Kraje europejskie, tak naprawdę, cenią nas za wolontariat - uczą się od nas tej bezinteresownej pomocy. Myślę, że w dobie dyskusji nad naszym członkostwem w Unii Europejskiej możemy dać nasz wolontariat jako wzór do naśladowania" - przyznał z dumą ks. Jacek Dziel, dyrektor "Caritas" Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Autor: Katarzyna Mamys/Marcin Jarzembowski - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy