czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Zmarł ks. prob. Kazimierz Kłosowski

Dziś w nocy zmarł ks. Kazimierz KŁOSOWSKI, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Bądeczu (dek. Wysoka).

Urodził się 7.03.1933 r. w Kleparach. Świecenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. S. Wyszyńskiego 23.05.1959 r. Jako wikariusz pracował w Toruniu, Bydgoszczy, Witkowie, Dębowie i Gnieźnie. 1.07.1972 r. został proboszczem w Linówcu, gdzie pracował przez trzy lata. Proboszczem parafii w Bądeczu został 1.09.1975 r. Funkcję tę sprawował do śmierci.

Polecamy