poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Bo wielkim Polakiem był ...

Odbyliśmy dziś w tutejszym kościele parafialnym ostatnią posługę zwłokom śp. Jego Wysokości Jana Henryka Dąbrowskiego, Generała Jazdy, Senatora Wojewody Królestwa Polskiego, Kawalera Orderu Orła Białego, orderu Krzyża Wojskowego i Komandora Żelaznej Korony, ozdobionego Orłem W. Legii Honorowej. Wieczorem dzień ten żałobny poprzedzający nastąpiło przeniesienie ciała z mieszkalnego domu, czyli pałacu, do kościoła". Tak relacjonowała pogrzeb twórcy Legionów Polskich we Włoszech i bohatera Mazurka Dąbrowskiego, Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego z 1818 (nr 48). Wspomniany kościół, to świątynia parafialna pw. św. Michała Archanioła w Winnej Górze, gdzie do dzisiaj znajduje się miejsce pochówku generała Dąbrowskiego.

Niewiele osób wie, iż generał Jan Henryk Dąbrowski otrzymał za zasługi dla ojczyzny ziemię wydzieloną z dóbr narodowych Księstwa Warszawskiego (dekretem Napoleona z 1 czerwca 1807 roku). Była to dawna część dóbr biskupów poznańskich, zabrana im przez rząd pruski. Generał Dąbrowski w Winnej Górze przebywał rzadko - dłuższe pobyty uniemożliwiały kampanie wojenne, pobyty w dużych ośrodkach związane z działalnością polityczną i administracyjną. Dopiero dymisja z czynnej służby wojskowej w 1815 roku pozwoliła mu osiąść z rodziną w Winnej Górze na stałe. Tu również zakończył życie 6 czerwca 1818 roku.

"Szanowne ostatki wielkiego męża, którego sława napełniła Europę, w podziemnym sklepie kościoła złożono. Dnia tego żałobną i tkliwą okazałość pomnożył liczny zjazd obywateli przybyłych z Poznania i okolic dla oddania ostatniego hołdu szacunku i wdzięczności za zasługi krajowi, któremu całe życie Generała było poświecone" tak wspomniana Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego informowała czytelników o uroczystościach pogrzebowych. Pogrzeb był manifestacją patriotyzmu, a nabożeństwa pogrzebowe odbyły się nie tylko w Winnej Górze, ale również poznańskiej farze. Do dziś w Poznaniu, w kościele pw. św. Wojciecha, spoczywa serce generała.

Dzięki komitetowi złożonemu głównie z poznańskich pozytywistów ( członkiem był m.in. Hipolit Cegielski), w 1863r. została wybudowana krypta grobowa. Przez lata zmieniał się jej wystrój, a w latach dwudziestych ubiegłego wieku dzięki staraniom ks. kan. Stanisława Dołęgi - Kozierowskiego, ówczesnego proboszcza parafii, pojawiło się między innymi popiersie generała Jana Henryka Dąbrowskiego.

O wielkim generale, bohaterze hymnu narodowego w jego dawnym majątku pamięta się do dziś. W kaplicy z sarkofagiem zawsze stoją świeże kwiaty, a w pałacu nieopodal wydzielono trzy pomieszczenia, których wystrój i meble nawiązują do epoki, w której żył Dąbrowski. Główną ideą przyświecającą ekspozycji jest ukazanie działalności i osiągnięć bohatera hymnu narodowego zarówno na polu wojskowym jak i politycznym. Wśród wielu eksponatów zobaczyć można między innymi ukazujące to, obrazy i grafiki. Ponadto liczne dokumenty, stylowe meble z epoki oraz ówczesne militaria.

Może więc warto więc odwiedzić Winną Górę i zapoznać się z życiem wielkiego bohatera - generała Jana Henryka Dąbrowskiego, który, jak głoszą słowa Hymnu polskiego, poprowadził Legiony Polskie z ziemi włoskiej do Polski.

Autor: Lucyna Muniak - "Przewodnik Katolicki" Gniezno

Polecamy