poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Katechetyczne posłannictwo

Religia w szkole jest ciągle nowym i trudnym wyzwaniem. Aby więc sprostać temu ewangelicznemu posłannictwu, Wydział Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, zorganizował I Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny.

Spotkanie rozpoczęło się 30 sierpnia br. konferencją w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym. Było to drugie takie spotkanie w tym roku. Pierwsze odbyło się dwa dni wcześniej w Bydgoszczy w Bazylice Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

Jednym z głównych problemów poruszanych na gnieźnieńskim spotkaniu, była kwestia sposobu katechizacji w dzisiejszej rzeczywistości. Przybyłych Prefektów i Katechetów zapoznano również z najnowszymi podręcznikami do nauki religii, a także książkami i czasopismami pomocnymi w przełożeniu języka wiary na język codzienny.

- Dzień ten, ma charakter formacyjny. Jest to dzień wspólnoty będącej w posłudze Kościoła - powiedział przewodniczący Wydziału Katechizacji Ks. bp Wojciech Polak, życząc wszystkim księżom, katechetkom i katechetom wielu błogosławieństw i Bożych łask podczas pełnienia swego katechetycznego posłannictwa w nowym roku szkolnym. Archidiecezjalny Dzień Katechizacji zakończyła Msza św. w gnieźnieńskiej katedrze celebrowana przez ks. bp Wojciecha Polaka.

Autor: Marcin Makohoński

Polecamy