niedziela, 31 maja 2020 r.

Posłał ich Pan...

W kościele rektorskim pw. Ducha Św. przy Wyższym Seminarium Duchownym polskiej Prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy pięciu kleryków przyjęło święcenia diakonatu z rąk ks. bp. Wojciecha Polaka. Sobotnia uroczystość (6 września) miała miejsce w szczególnym momencie jakim jest tegoroczny jubileusz 300-lecia istnienia Zgromadzenia Ducha Świętego.

- W Kościele Chrystusowym są różne dary łaski i różne rodzaje posługiwania - powiedział podczas homilii bp Wojciech Polak. - Przyjęliście to wezwanie jako ci, którzy pragną trwać w postawie gotowości do służby. W świecie, w którym rozbrzmiewa wiele różnych języków i w którym mowa Pana Boga zdaje się być zagłuszona mową człowieka, potrzeba ludzi, głoszących wielkie dzieła Boże. Kościół wzywa was, byście nigdy nie dali sobie odebrać nadziei płynącej z Ewangelii. Wasi bracia w zakonnym powołaniu zapisali w regule życia: "Działamy z pewnością, którą daje nam Duch Św., że sama nasza obecność jest świadectwem i służbą w imię Ewangelii". Podczas uroczystości obecni byli członkowie rodziny zakonnej z różnych ośrodków w kraju. Ojciec Grzegorz Kozielski CSSp, Prowincjał Zgromadzenia Ducha Św., podkreślił wielką radość płynącą z tak licznych powołań. - W tym Roku Jubileuszowym jest to dla nas powód do dumy, tym bardziej, że w Europie Zachodniej nie zgłasza się zbyt wielu kandydatów do pracy misyjnej.

Młodzi diakoni - Wojciech Erwiński, Michał Apiecionek, Michał Jurkowski, Maciej Łukomski oraz Paweł Śniechowski mają już sprecyzowane plany przyszłej posługi: Amazonia lub Brazylia, Madagaskar, Tajwan, Mauritius, Meksyk oraz środowiska narkomanów i alkoholików w Anglii.

Wyższe Seminarium Duchowne polskiej Prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy jest miejscem formacji przyszłych misjonarzy, którzy oprócz zwyczajnej posługi duszpasterskiej służą najuboższym, obejmują opieką sierocińce i domy dla trudnej młodzieży. Jak powiedział jeden z założycieli Zgromadzenia, ojciec Franciszek Libermann: "Powinniśmy być obrońcami i poplecznikami, adwokatami słabych i małych przeciwko tym wszystkim, którzy ich uciskają". Duchacze są międzynarodową wspólnotą misyjną, która służy Kościołowi w ponad 60 krajach świata. Zgromadzenie liczy około 3 tysięcy braci i ojców. Do tej rodziny dołączyło pięciu kolejnych - w ich słowach i uczynkach Chrystus znowu objawi się potrzebującym...

Autor: Katarzyna Mamys - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy