czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Przyjaciele ludzkiego życia

Bydgoska Filia Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia - jak do tej pory jedyna w Polsce - obchodzi 15 września br. pierwszą rocznicę swojego istnienia. Gościnne progi parafii pw. św. Mateusza otworzył dla jej członków i sympatyków ks. prałat Edmund Sikorski. Założycielami gdańskiej centrali są Ewa i Lech Kowalewscy, którzy starają się propagować wiedzę na temat różnych aspektów moralności chrześcijańskiej. Starają się także wpływać na władze państwowe, by szanowały prawo człowieka do życia i by stawały w jego obronie - zwłaszcza u progu wejścia Polski do wspólnej Europy.

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia jest dziełem patronowanym przez "Human Life International" - organizację międzynarodową stojącą na straży praw człowieka, od jego poczęcia do naturalnej śmierci. Otwarty w zeszłym roku ośrodek jest swoistym eksperymentem - jeżeli jego działalność wyda konkretne owoce, państwo Kowalewscy pomyślą o "ekspansji" na cały kraj. Członkiem klubu może zostać każdy, komu nieobce są problemy dotyczące przerywania ciąży czy eutanazji (formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.hli.org.pl). Istniejące kręgi dyskusyjne pozwalają na podejmowanie wielu trudnych, ale jednocześnie niezwykle ważnych spraw, uczą sztuki skutecznego argumentowania i wspierania wyborów na rzecz poszanowania ludzkiego życia. Jak podkreśla Ewa Kowalewska, prowadzona przez nią organizacja nie jest grupą charytatywną, ale instytucją o charakterze edukacyjnym - udostępnia materiały, kształci, rozwiewa wątpliwości.

Dlaczego akurat w Bydgoszczy powstała pierwsza w Polsce Filia Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia? Założyciele chwalą sobie duszpasterską posługę ks. Piotra Wencla, który wystąpił z inicjatywą pomocy i duchowej opieki nad wszystkimi, którzy zechcą zabrać głos w obronie życia. Ks. Wencel na co dzień styka się z problemami niechcianych dzieci, pracując na stanowisku asystenta kościelnego w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym im. Jana Pawła II Caritas w Bydgoszczy. - Ideą Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia jest formowanie świadomości poprzez działanie na terenie samorządu i państwa. Jesteśmy po to, by krzewić szacunek dla życia człowieka i życia rodziny - podkreśla. - W dzisiejszych czasach, kiedy status rodziny jest poważnie zagrożony, trzeba nieść pomoc w bardzo konkretny sposób. Sakrament kapłaństwa i sakrament małżeństwa wzajemnie się dopełniają. W życiu rodziny kapłan wyraźniej widzi owoc działania Słowa Bożego, a jednocześnie każdemu małżeństwu potrzebne jest kapłaństwo - nie tylko w sensie sprawowania sakramentów, ale także w celu pokazywania tych wartości, które sprzyjają realizacji przykazania Bożej miłości wobec bliźniego.

W ciągu roku Przyjaciele Ludzkiego Życia w Bydgoszczy zorganizowali cztery spotkania z udziałem Ewy i Lecha Kowalewskich, na których nie zabrakło znanych i wybitnych gości. Ks. infułat Jerzy Buxakowski wygłosił wykład o historii ruchów prorodzinnych w Polsce, podkreślając zatrważający stopień ignorancji niektórych wpływowych środowisk w stosunku do obrony ludzkiego życia. Jedną z prelegentek była Galina Maselnikowa, która opowiadała o trudzie promocji modelu rodziny chrześcijańskiej za naszą wschodnią granicą. Widocznym znakiem w skali całej Polski była zorganizowana przez Human Life we Władysławowie akcja "Światło dla życia", która włączyła się w nurt protestów przeciwko statkowi-klinice, który przypłynął do Polski z inicjatywy holenderskiej fundacji "Kobiety na falach". Od początku istnienia bydgoską filię wspierają ks. bp Bogdan Wojtuś, członek Komisji Episkopatu Polski ds. Rodzin i ginekolog Grażyna Pachecka, która była w tym roku jednym z prelegentów na międzynarodowej konferencji organizowanej przez HLI w Kaliningradzie.

Rodzina powołuje do życia, rodzina wychowuje, kształci, jest wzorem określonych wartości - we współczesnym świecie nie może zabraknąć dla niej miejsca.

Autor: Katarzyna Mamys - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy