czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Zabrzmiał pierwszy dzwonek... w Inowrocławiu

Biskup Wojciech Polak, sufragan gnieźnieński przewodniczył 11 września w kościele p.w. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu uroczystemu rozpoczęciu nowego roku szkolnego w szkołach katolickich: podstawowej, gimnazjum i liceum.

Wraz z uczniami, rodzicami i wychowawcami, w kościelnych ławach zasiedli także przedstawiciele władz samorządowych (Prezydent Inowrocławia, Przewodniczący Rady Miasta), oświatowych (Wizytator), duchowieństwa (księża Dziekani, a także księża proboszczowie parafii uczniów) oraz darczyńcy i przyjaciele Szkół Katolickich. W homilii bp Wojciech Polak podkreślił, że Collegium Catholicum w Inowrocławiu wychowując od najmłodszych do najstarszych wrasta w rzeczywistość świętego Kościoła gnieźnieńskiego. Jednocześnie szkoła katolicka jest miejscem integralnego wychowania, gdyż tutaj zbiegają się jego źródła. Jednakże, co warto mieć szczególnie na uwadze "nie jest to przechowalnia bagażu, ale miejsce, w którym człowiek staje się bardziej człowiekiem; miejsce dialogu, a nie elitarnej grupy odseparowanej od innych i żyjącej dla siebie".

Ksiądz Biskup wyraźnie podkreślił, że "Szkoła katolicka jest dla dzieci i młodzieży, i nigdy nie może być bez nich". Dlatego też wśród najważniejszych celów rocznej pracy szkoły ks. Jacek Orlik, dyrektor Inowrocławskiego Gimnazjum i Liceum wymienił: "uatrakcyjnienie pracy dydaktyczno - wychowawczej, aby szkoła była miejscem rozwoju całej osoby ludzkiej, poszukiwanie najlepszych metod wychowania i wspomagania w rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych."

Znaczącym punktem uroczystości było złożenie ślubowania przez 76. uczniów klas pierwszych, że będą "wszechstronnie rozwijać swoją osobowość w oparciu o wartości chrześcijańskie i współdziałanie z wychowawcami". Przyrzekali czynić wszystko, aby pogłębiać swoją wiedzę, doskonalić własne umiejętności, poszerzać zainteresowania, rozwijać swoje życie duchowe i zawsze bronić dobrego imienia wspólnoty szkół. Następnie odczytano treść okolicznościowego listu Wiesławy Tomasik Wyszyńskiej - p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, w którym życzyła młodzieży odnoszenia sukcesów i zdobywania laurów, pedagogów prosiła o cierpliwość, kreatywność i siłę, która pozwoli im stawić czoła wymagającej rzeczywistości, natomiast rodzicom dobrej współpracy ze szkołą, w trudnym dziele wspólnego wykształcenia i wychowania dzieci.

Kontynuacją wspólnej modlitwy stał się okolicznościowy piknik w budynku gimnazjum i liceum, na który zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy liturgii. "Było mnóstwo ciast, słodyczy, owoców oraz grochówka, którą wszyscy się częstowali - mówi Katarzyna Jędrzejewska z kl. IIa Gimnazjum". Była to także okazja do spotkania, swego rodzaju integracji, uczniów, rodziców i wychowawców z zaproszonymi Gośćmi. Ku radości młodzieży szkolnej - z ich inicjatywy i nalegania - wszystko zakończyło się okolicznościową dyskoteką...

Autor: Adam Jaworski - "Przewodnik Katolicki" Bydgoszcz

Polecamy