poniedziałek, 16 września 2019 r.

Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie Stypendium dla żaka

Tegoroczni maturzyści mają już za sobą długą drogę, której zwieńczeniem był egzamin dojrzałości. Z upragnionym świadectwem w przysłowiowej kieszeni muszą teraz podjąć jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Zostać nauczycielem, lekarzem, chemikiem... każdy pragnie poświęcić się dziedzinie o której marzył już od dawna. I choć na drodze do kariery stoją jeszcze „tylko” egzaminy kwalifikacyjne na wymarzone uczelnie, to wielu z nich ma trudniejszy od nich problem. „Chciałbym, ale za co?” – można usłyszeć od wielu. Dlatego też, aby pomóc młodzieży zdolnej, lecz borykającej się z trudnościami finansowymi, powstała w Murowanej Goślinie Fundacja Edukacyjna, która wspiera osoby chcące kontynuować naukę w szkole wyższej.
Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie powstała w roku 2000. Zarząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, które wystąpiły z inicjatywą utworzenia Fundacji, chciały w ten sposób uczcić Wielki Jubileusz 2000 lat Chrześcijaństwa. Zgodnie ze swoim statusem Fundacja ma wspierać edukację młodzieży pochodzącej z rodzin wielodzietnych i niezamożnych, zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina.

Kto może, a kto nie
- Nasza Fundacja realizuje swoje cele poprzez udzielanie stypendiów finansowych zdolnej młodzieży, która z braku odpowiednich środków pieniężnych nie mogłaby kontynuować nauki w szkole wyższej – mówi Romuald Wiza z Zarządu Fundacji. – Aby otrzymać stypendium, należy złożyć do 10 września roku kalendarzowego w którym kandydat zdawał egzamin dojrzałości odpowiednie dokumenty w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie. Obok wniosku o przyznanie stypendium, kwestionariusza osobowego oraz dokumentu potwierdzającego przyjęcie na pierwszy rok studiów potrzebna jest m.in. opinia księdza proboszcza lub innej osoby „zaufania publicznego”. Pod uwagę brane są oczywiście wyniki nauki w szkole średniej. Wspomniana, obszerna dokumentacja, a także dalsze czynności kwalifikacyjne (rozmowa z kandydatem) są niezbędne, aby sprawiedliwie przyznać stypendium osobie, która spełnia kryteria ofiarodawców i najlepiej z niego skorzysta.

Stypendyści
Stypendia przyznawane są tylko na okres pierwszego – jak mówią studenci – najtrudniejszego roku nauki. Z tej formy pomocy, w ciągu trzech lat działalności Fundacji Edukacyjnej, skorzystało już szesnaście osób. Każdego roku liczba młodych ludzi, których podania zostają pozytywnie rozpatrzone stale się powiększa. – Jest to znak, że Fundacja się rozwija – mówi Tomasz Łęcki, prezes Zarządu Fundacji. – Coraz więcej osób zauważa naszą działalność i wspiera nas finansowo. Zawsze staramy się patrzeć na młodego człowieka pod kątem potrzeb. Uważam, że dzięki naszej systematycznej pomocy uwaga studenta-stypendysty bardziej skoncentrowana jest na zdobywaniu wiedzy, niż na szukaniu dodatkowych źródeł zarobkowania. A to w przyszłości z pewnością zaowocuje.
- O powstaniu Fundacji dowiedziałem się od znajomego, a następnie z ogłoszeń rozdawanych na terenie parafii i gminy – mówi Mariusz Kosmowski, student-stypendysta na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. – Dzięki tej finansowej pomocy, udało mi się utrzymać na pierwszym roku studiów. Miałem też więcej czasu na naukę i praktyczne pogłębianie swojej wiedzy. Nie jest żadną tajemnicą, że studia mimo tego, iż są bezpłatne w rzeczywistości kosztują. Akademik, wyżywienie, podręczniki... często rujnują studencki budżet.
Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie jest nie tylko ważną formą pomocy finansowej dla studiującej młodzieży, ale nade wszystko znakiem pewnej wrażliwości społecznej, która mimo wielu dzisiejszych trudności wybiega swoim spojrzeniem w przyszłość. Trudno bowiem nie zgodzić się z tezą, że inwestować dzisiaj w wykształcenie młodego pokolenia, to wnosić swój wkład w kształtowanie lepszej przyszłości.

MARCIN MAKOHOŃSKI

Fot. (goślina.jpg)

Szarość:
Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 1991-07-26 ze zmianami (ostatnia z dnia 2001-11-23 Dz. U. Nr 134 z 2001 r.) darowiznę na rzecz Fundacji można odliczyć od podatku.
Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II
Pobiedzisko – Gośliński BS w Pobiedziskach
Oddział Murowana Goślina
Nr. konta: 35904400010020020025540001

Polecamy