piątek, 27 listopada 2020 r.

Z myślą o rodzicach dzieci niepełnosprawnych

Nauczmy się sobie pomagać!

Droga do akceptacji niepełnosprawności swojej lub kogoś bliskiego bywa nierzadko bolesna, a przy tym bardzo długa. Najważniejsze jednak, żeby nie zostać osamotnionym w swoim niełatwym doświadczeniu, by wiedzieć do kogo się zwrócić o radę, wsparcie lub pomoc. Do ciągle jeszcze nielicznych instytucji, które mogą zaproponować tego typu pomoc dołącza właśnie Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie, który jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika. W mielżyńskim DPS powstaje aktualnie grupa wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Pierwsze spotkanie osób zainteresowanych wzajemną pomocą odbyło się 6 czerwca br., dzień wcześniej chęć pomocy zadeklarowali wolontariusze.
W Domu Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie w Mielżynie przebywa obecnie 68 dziewcząt i kobiet. Wiele z nich, oprócz opóźnień i zaburzeń w rozwoju intelektualnym dotkniętych jest również niedorozwojem fizycznym oraz chorobami somatycznymi. Potrzebują one ciągłej opieki i pomocy w spełnianiu szeregu podstawowych życiowych funkcji. Dzięki pobytowi w mielżyńskim DPS, a przede wszystkim dzięki troskliwej i kompetentnej opiece, mogą się one rozwijać, nabywać nowe umiejętności, uczestniczyć w życiu religijnym a przede wszystkim, czuć się kochanym.
W wielu przypadkach, dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością intelektualną zajmują się jedynie ich rodzice. I to właśnie od nich wymaga się ogromnej determinacji i bezgranicznego poświęcenia.

Razem raźniej
- Rodzice dzieci niepełnosprawnych przeżywają rozliczne trudności, wynikające ze stojących przed nimi zadań. Mają prawo do zmęczenia, zdenerwowania, a także powiedzenia: dość – mówi Beata Tomczak, psycholog pracujący na co dzień z dziećmi w Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie. – Czasami odzywają się też wyrzuty sumienia, a co za tym idzie, szukanie jakiegoś usprawiedliwienia. I nie są to problemy odosobnione, ale dotyczące większości rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
Dostrzegając wspomniane problemy, dyrekcja i opiekunowie Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie postanowili powołać grupę wsparcia dla rodzin, w których znajdują się dzieci niepełnosprawne. – Poprzez zainicjowanie grupy wsparcia chcemy w jeszcze większym stopniu otworzyć się na problemy osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim ich rodzin – mówi siostra Rafała, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie. – Pragniemy, aby tworzący ją ludzie mogli się razem spotkać, porozmawiać, czy też wymienić własne doświadczenia. Ma to być rodzaj „odskoczni” od trudów codziennego życia. Z naszej strony fachową pomocą i radą służyć będzie psycholog, pedagog, terapeuci, a także osoba zajmująca się sprawami socjalnymi.

Bądźmy przyjaciółmi
5 czerwca br., w dzień poprzedzający pierwsze spotkanie grupy wsparcia, do Mielżyna przybyli, wolontariusze z wielu parafii Archidiecezji Gnieźnieńskiej, którzy również pragną się włączyć w pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Kilkudziesięciu młodych ludzi z Gniezna, Wrześni, Witkowa, Mielżyna stawiło się na apel siostry Rafały, aby zadeklarować swoją gotowość do pomocy osobom najbardziej potrzebującym. – Jest wielką radością, iż osoby młode nie wstydzą się tego co robią. Wręcz przeciwnie, przyjeżdżają tu, aby zawierać nowe znajomości, nowe przyjaźnie... – mówi siostra dyrektor.
I z pewnością myliłby się ten, kto uważa, że aktywne zaangażowanie w pomoc osobom najbardziej potrzebującym wypływa z uczucia litości. Aby pracować z osobami niepełnosprawnymi, trzeba je najpierw pokochać. Nie są wiec chyba dziełem przypadku słowa umieszczone w kaplicy Sióstr Dominikanek w Mielżynie: „Litość, to nie miłość, a miłość to nie słowa...”.

MARCIN MAKOHOŃSKI

Fot. (mielżyn.jpg) Siostra Rafała, dyrektor DPS w Mielżynie

Szarość:
Osoby zainteresowane wolontariatem oraz udziałem w grupie wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi mogą zgłaszać się do Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Mielżynie, ul. Szkolna 15, 62-230 Witkowo. Szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: (0-63) 277.50.02, tel/fax (0-63) 277.50.12; na stronie internetowej www.DPS_Mielzyn.xt.pl. oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: dps_mielzyn@op.pl

Polecamy