czwartek, 19 września 2019 r.

Zlot Szkół Rodziny Powstańczej

Już po raz szósty zorganizowany został w Gnieźnie Ogólnopolski Zlot Szkół Rodziny Powstańczej. Na spotkanie, które odbyło się w dniach 28-29 maja br., przybyło 25 reprezentacji szkół noszących zaszczytne imię Powstańców Wielkopolskich lub bohaterów powstania – ks. mjr. Mateusza Zabłockiego, Stanisława Taczaka i wielu innych.

Organizatorem ogólnopolskiego zlotu był Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Poznaniu, przy współudziale Koła Towarzystwa PPW w Gnieźnie. Inauguracja zlotu odbyła się w piątkowy wieczór, 28 maja br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie. Podczas spotkania podsumowano udział szkół w obchodach 85. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz dokonano rozstrzygnięcia konkursu na film i stronę internetową o patronie szkoły.
- Gnieźnieński zlot miał na celu podtrzymanie więzi pomiędzy szkołami noszącymi imię bohaterów - powstańców wielkopolskich. Jest to nie tylko okazja do spotkań nauczycieli z całej Polski, do wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim jest to oddanie hołdu bohaterom lat z 1918/19, którzy walczyli o niepodległość naszej ojczyzny – powiedział Ludwik Krumrey, prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie.
Taki też charakter miał drugi dzień zlotu, który rozpoczęła uroczysta Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej celebrowana przez ks. kan. Jana Kasprowicza – kapelana Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i proboszcza parafii farnej w Gnieźnie. Nie zabrakło również apelu i krótkiej modlitwy przy grobie powstańca – ks. mjr. Mateusza Zabłockiego i złożenia kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie. Uroczystości zakończyło spotkanie w Zdziechowej – miejscowości, która zajmuje ważne miejsce w historii wielkopolskiego zrywu powstańczego o wolną Polskę.

MARCIN MAKOHOŃSKI

Polecamy