sobota, 11 lipca 2020 r.

Dyspensa

Gniezno, dnia 18 grudnia 2004 r.

D E K R E T

Biorąc pod uwagę tradycyjne obchodzenie zakończenia roku kalendarzowego, które w bieżącym roku przypada w piątek (31 grudnia), kierując się dobrem duchowym Wiernych – na mocy kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego – udzielam wszystkim Wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej i przebywającym w tym dniu na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej, dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku.
Korzystających z dyspensy zachęcam do modlitwy w intencji Ojca św. i praktykowania uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego.


Arcybiskup
Metropolita Gnieźnieński

Polecamy