poniedziałek, 13 lipca 2020 r.

Egzamin ,,proboszczowski”

W sobotę, 11 grudnia br., w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie odbył się egzamin kwalifikacyjny (nazywany także ,,proboszczowskim”), który uprawnia zdających go księży do objęcia urzędu proboszcza lub innego samodzielnego stanowiska duszpasterskiego. Przed komisjami, którym przewodniczyli: ks. abp Henryk Muszyński oraz ks. bp Wojciech Polak stanęło czternastu kapłanów. Odpowiadali na pytania z zakresu teologii biblijnej, moralnej i pastoralnej oraz liturgiki, homiletyki, katechetyki, a także prawa kanonicznego. Ponadto musieli się wykazać znajomością najnowszych dokumentów Kościoła katolickiego oraz teoretyczną i praktyczną wiedzą na temat posługi duszpasterskiej.
BG

Polecamy