piątek, 3 lipca 2020 r.

Lednickie Betlejem

Zgoła niezwykły przebieg miały święta Bożego Narodzenia na lednickich polach. 25 grudnia punk-tualnie o północy rozpoczęła się tam uroczysta „Pasterka”, której przewodniczył inicjator dorocznych spotkań młodzieżowych, o. Jan Góra. W Mszy św. wzięło udział ponad 1000 wiernych.Organizatorzy świątecznego spotkania takiej frekwencji nie spodziewali się w najśmielszych nawet ma-rzeniach. Młodzież i przyjaciele ruchu lednickiego szczelnie wypełnili ogromną salę znajdującą się na piętrze wykańczanego właśnie budynku wchodzącego w skład kompleksu wznoszonego od 2001 roku ośrodka akade-mickiego. Niektórzy z nich, by w tą szczególną noc modlić się nad jeziorem Lednickim, przebyli nawet ponad 100 kilometrów. Wśród zgromadzonych wiernych znalazło się także wielu dobroczyńców czynnie wspierają-cych budowę i inne poczynania o. Góry. „Bardzo wam dziękuję za dar obecności. – mówił o. Jan rozpoczynając Eucharystię. – To, że tu jesteście jest cenniejsze niż cokolwiek. Wybrać się tu w nocy, pokonując tyle kilome-trów, aby być tu razem wokół figury Dzieciątka, którą podarował nam Ojciec Święty, to coś niezwykłego. Ser-decznie dziękuję wam za przybycie. Wspólnie obchodzimy najprawdziwsze Boże Narodzenie!”
Tegoroczna „Pasterka” stała się wydarzeniem, które na dobre wpisuje się w historię programu duszpa-sterskiego „Lednica 2000”. Zainaugurowała bowiem oficjalnie działalność ośrodka, choć do chwili, gdy będzie on już mógł służyć przybywającej do Imiołek młodzieży jest jeszcze długa droga. W godzinach popołudniowych obiekt poświęcił prowincjał polskich dominikanów, o. Maciej Zięba OP.
Lednicka „Pasterka” różniła się znacznie od podobnych nabożeństw odbywających się tej nocy w każdej parafii. Była bowiem do głębi przesiąknięta tym samym duchem, którym nasycone są także czuwania z okazji Nocy Ducha Świętego. Nie brakło wspólnego kolędowania – radośniejszego niż zwykle, które omal nie porwało zgromadzonych do tańca. Każda z dziewcząt i kobiet mogła też wziąć na ręce figurę małego Jezuska by choć przez kilka chwil poczuć się jak Maryja. Była też okazja do podzielenia się opłatkami pobłogosławionymi przez Ojca Świętego. O. Jan umocnił też w zgromadzonych nadzieję na to, że w przyszłym roku pod Bramą III Tysiąc-lecia, stanie papież Jan Paweł II. Cudowna modlitwa zakończyła się wspólną agapą. Na pewno na długo pozo-stanie ona w pamięci wszystkich tych, którzy w niej uczestniczyli.
O. Jan Góra nie wie jeszcze czy odtąd takie spotkania były organizowane każdego roku. Zaskakująco wy-soka frekwencja i wspaniałe przeżycia, jakie stały się udziałem wszystkich, są jednak dla niego sygnałem, że oto na lednickich polach zaczęło się dziać coś nowego, co należy kontynuować.
MARCIN WOŹNIAK

Polecamy