czwartek, 2 lipca 2020 r.

Modlitwa kolejarzy

W święto patronalne św. Katarzyny Aleksandryjskiej- patronki kolejarzy ( 25 listopada br.) na wspólnej modlitwie, w parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu, zgromadziła się brać kolejarska, której duszpasterzem jest ks. Paweł Kowalski – proboszcz wspomnianej parafii. Uroczystej Mszy św. w intencji kolejarzy i ich rodzin przewodniczył ks. prałat Franciszek Resiak, a słowo Boże wygłosił ks. kan. Antoni Balcerzak.

(red. L.M.)

Polecamy