czwartek, 2 lipca 2020 r.

ODEZWA ARCYBISKUPA METROPOLITY GNIEŹNIEŃSKIEGO DO MODLITWY W OBRONIE ŻYCIA

Gniezno, dnia 30 listopada 2004 r.
N. 3720/04/Abp


ODEZWA ARCYBISKUPA METROPOLITY GNIEŹNIEŃSKIEGO DO MODLITWY W OBRONIE ŻYCIA


Pod obrady Sejmu RP wprowadzony został „Poselski projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie”, który pozbawia dziecko poczęte wszelkiej ochrony. Projekt ten zakłada swobodne zabicie dziecka poczętego, narusza prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z przekonaniami, narzucając obowiązek edukacji seksualnej od I klasy szkoły podstawowej. Małoletnie dziewczynki (bez dolnej granicy wieku) mają uzyskać prawo do aborcji bez wiedzy i zgody rodziców. Lekarz byłby zobowiązany do zapisywania środków antykoncepcyjnych i poronnych bez możliwości skorzystania z klauzuli sumienia.
Przyjęcie powyższego projektu niesie wiele niebezpieczeństw dla kobiet, rodzin i całego Narodu. Proponowane zmiany przyczynią się do demoralizacji społeczeństwa. Prawo stanowione powinno bowiem stać na straży słabszych i bezbronnych, którymi w tym przypadku są poczęte dzieci. Ponadto, w czasie, gdy gwałtownie maleje w naszej Ojczyźnie przyrost naturalny przyjęcie proponowanych rozwiązań godzi w polską rację stanu.
W związku z niebezpieczeństwami, jakie niesie projekt ustawy, należy zrobić wszystko by proponowane zmiany nie weszły w życie.
Wzywam więc wszystkich do gorącej modlitwy w obronie życia. Podejmijmy tę modlitwę w rodzinach, we wspólnotach parafialnych w czasie nabożeństw, poprzez włączenie tych intencji do modlitwy powszechnej.
W ramach nauczania, w homilii i w katechezie wyjaśniajmy tę wielką prawdę, że człowiek ma wrodzone prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Zachęcam stowarzyszenia, organizacje i grupy apostolskie do kierowania protestów w tej sprawie zarówno indywidualnie do posłów na własnym terenie, jak i do Sejmu RP.Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Henryk Józef Muszyński

Polecamy