środa, 8 lipca 2020 r.

Prymas Polski świętował w swoim rodzinnym Inowrocławiu 75. urodziny

Zgodnie z wieloletnią już tradycją każdą kolejną rocznicę urodzin ks. Kardynał Józef Glemp obchodzi wspólnie z mieszkańcami Inowrocławia – miasta w którym się urodził, przyjął pierwsze sakramenty, a także otrzymał świadectwo dojrzałości. Również i w tym roku, 18 grudnia 2004 r., w dniu swoich 75. urodzin Prymas Polski nie zapomniał o Inowrocławiu.

W trakcie swojego całodniowego pobytu w Inowrocławiu ks. Kardynał Józef Glemp spotkał się m.in. z laureatami konkursu literackiego, który odbył się pod honorowym patronatem Prymasa Polski, a także odwiedził Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, do którego uczęszczał po zakończeniu wojny i gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości. Wspólnie z nauczycielami, uczniami i byłymi wychowankami tejże szkoły odmówił modlitwę Anioł Pański.
W południe Prymas Polski został przyjęty w inowrocławskim Ratuszu przez władze miasta. Ryszard Brejza – prezydent miasta Inowrocławia, dziękując Ks. Prymasowi za to, iż przeprowadził on Kościół w Polsce przez trudne lata komunizmu i kształtowania się demokracji przekazał mu witraż z wizerunkiem Madonny Uśmiechniętej, który znajduje się obecnie w kościele pw. Imienia NMP w Inowrocławiu.
Po spotkaniu w Ratuszu ks. Kardynał Józef Glemp odsłonił i poświęcił tablicę upamiętniającą pracę swego ojca w Inowrocławskiej Kopalni Soli. Wykonaną z zielonego granitu tablicę, którą ufundowała zakładowa „Solidarność”, umieszczono na frontonie budynku warzelni soli, w której Kazimierz Glemp pracował w latach 1933-1950.
Tradycyjnie już, przed wieczorną Mszą św. w inowrocławskim kościele pw. Zwiastowania NMP ks. Kardynał Józef Glemp spotkał się z członkami Towarzystwa św. Wojciecha – które przed 19. laty powstało z inicjatywy dzisiejszego Prymasa Polski. Podczas uroczystej Mszy św. Ks. Prymas przypomniał trud swojej życiowej drogi. Wspominał wydarzenia z 1981 roku, kiedy po śmierci ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II obejmował urząd arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz godność Prymasa Polski. – Przed poranionym i walczącym o życie papieżem musiałem wypowiedzieć: TAK – wspominał Ks. Prymas.
W uroczystej Mszy św. udział wzięli również ks. abp Henryk Muszyński, ks. bp Bogdan Wojtuś oraz ks. bp Wojciech Polak. Arcybiskup gnieźnieński wyraził wdzięczność Prymasowi Polski za wszystko, co uczynił i czyni dla Kościoła w naszej Ojczyźnie, a w szczególności dla archidiecezji gnieźnieńskiej. Po zakończeniu liturgii członkowie Towarzystwa św. Wojciecha nadali ks. Kardynałowi Józefowi Glempowi oraz ks. Arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu honorowe członkostwo Towarzystwa oraz wręczyli pamiątkowe legitymacje. Na zakończenie urodzinowego jubileuszu Prymas Polski spotkał sie na Wieczerzy Wigilijnej z kapłanami inowrocławskich parafii.

red. PK

Polecamy