środa, 8 lipca 2020 r.

W 86. rocznicę powstańczego zrywu Wielkopolan

Pamięć ciągle żywa...

Biało-czerwone flagi, kwiaty, wzniosłe słowa, poczty sztandarowe kombatantów, żołnierzy i harcerzy... Oto, jak w wielu miastach i wsiach Wielkopolski uczczono kolejną rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, które położyło kres blisko stupięćdziesięcioletniemu panowaniu pruskich zaborców w ,,Poznańskiem”. Minęło 86 lat..., a pamięć ciągle żywa.

Zaczęło się 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Miasto witało powracającego z emigracji Ignacego Paderewskiego, który miał objąć funkcję premiera w nowym rządzie. Zaniepokojeni patriotycznym charakterem manifestacji Niemcy zaatakowali wiwatujące na cześć Mistrza tłumy. Padły strzały i wydarzenia potoczyły się jak lawina... 28 grudnia wyzwolono Gniezno. Stąd rozpoczął się zwycięski marsz na Kujawy, w trakcie którego oswobodzono m.in.: Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Inowrocław, Żnin i Szubin. W ciągu niespełna dwóch tygodni powstańcy opanowali obszar ok. 25 tys. km2. 3 stycznia 1919 roku Naczelna Rada Ludowa przejęła władzę w Wielkopolsce, a w połowie lutego ogłoszono zawieszenie broni. Wielkopolska była wolna...

Bóg, Honor, Ojczyzna

W Gnieźnie wydarzenia te przypominano we wtorek, 28 grudnia 2004 roku. Obchody rozpoczęła Sesja Rady Miasta, po zakończeniu której, w Bazylice Prymasowskiej odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył ks. abp Henryk Muszyński, a homilię wygłosił ks. bp Bogdan Wojtuś. – Dziś, gdy przeżywamy osiemdziesiątą szóstą rocznicę powstania wielkopolskiego musimy zapytać: co dalej? – mówił. – Co dalej, z tym wielkim dziedzictwem, w obronie którego wielu powstańców złożyło własne życie? Niech przyszłość wytyczają nam słowa, które widniały na ich sztandarach: ,,Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Gnieźnieńskie obchody upamiętniające niepodległościowy zryw Wielkopolan były także okazją do uczczenia 86. rocznicy przywrócenia Gniezna odrodzonej Polsce. Podobnie jak w latach ubiegłych zakończyły się uroczystościami pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu św. Piotra i Pawła, gdzie złożono wiązanki kwiatów i oddano hołd poległym.

Służyć Ojczyźnie

O bohaterach Powstania Wielkopolskiego nie zapomniano również w Zdziechowie. Tam bowiem w dniach 30-31 grudnia 1918 roku miała miejsce potyczka powstańców z oddziałami grenzschutzu. Była to pierwsza bitwa Powstania Wielkopolskiego, która odbyła się w otwartym polu. Mieszkańcy Zdziechowy, jak co roku, upamiętnili to wydarzenie uroczystą Mszą św. oraz apelem przy pomniku powstańców. Modlono się nie tylko za powstańców, którzy zginęli w okolicy Zdziechowy, ale również za bohaterskich mieszkańców tej miejscowości, którzy polegli w walkach powstańczych m.in. pod Rynarzewem. – Dzisiaj, kiedy pochylamy się nad dziejami naszego kraju, uświadamiamy sobie jak wielki dar z siebie złożyli Polacy na ołtarzu Ojczyzny – powiedział w homilii ks. Tomasz Głuszak, proboszcz parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Zdziechowie. – Oddając hołd powstańcom musimy więc pamiętać o tym, że i dziś możemy dobrze służyć Ojczyźnie. Oznacza to, iż musimy w naszym życiu postępować zgodnie z cnotami obywatelskim oraz być otwartymi na problemy i troski drugiego człowieka.
Po Mszy św. odbył się uroczysty apel pod pomnikiem powstańców. Wzięli w nim udział harcerze ze Zdziechowy i Gniezna, strażacy z OSP w Zdziechowie oraz poczet sztandarowy i młodzież z miejscowej Szkoły Podstawowej, która od 1973 roku nosi zaszczytne imię Powstańców Wielkopolskich.

BERNADETA GOZDOWSKA
MARCIN MAKOHOŃSKI

Polecamy