środa, 18 września 2019 r.

Diecezjalne spotkanie Akcji Katolickiej

Blisko 60 osób wzięło udział w zorganizowanym w sobotę, 27 listopada br. , diecezjalnym spotkaniu formacyjnym Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, które odbyło się w parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie.
Cykl konferencji poświęconych problematyce aktywności apostolskiej katolików świeckich wygłosił ks. dr Mieczysław Polak. Myślą przewodnią jego refleksji było powołanie w rozumieniu chrześcijańskim ( „Powołani do Kościoła”, „Powołani do apostolstwa”, „Powołani do Akcji Katolickiej”). Gościem spotkania był również Tomasz Łęcki, burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, który podzielił się z zebranymi swoimi doświadczeniami i refleksjami związanymi z zaangażowaniem społecznym katolików świeckich. Omawiając podstawowe zasady zawarte w nauczaniu społecznym Kościoła, wskazał również na konkretne przykłady ich zastosowania w ramach różnych struktur i podmiotów, które kształtują życie społeczno-gospodarcze w społecznościach lokalnych.

Lucyna Muniak

Polecamy