niedziela, 15 września 2019 r.

Święto Cecyliańskie w Inowrocławiu

Obchody dnia, w którym przypada liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, mają w Inowrocławiu bogate tradycje. Wystarczy przywołać nazwiska wybitnych inowrocławskich organistów: Piotra Surzyńskiego (1859-1935), Jana Gałdyńskiego (1897-1976) i Wacława Ciesielskiego (1902-1989), którzy byli organizatorami lokalnego życia muzycznego pod koniec dziewiętnastego i niemal przez całe dwudzieste stulecie. Formą upamiętnienia działalności muzyków kościelnych związanych z Inowrocławiem są, organizowane co roku, uroczyste obchody Dnia Świętej Cecylii, których centrum stanowi koncert cecyliański.
Tegoroczny koncert odbył się w wigilię wspomnienia św. Cecylii, w kościele pw. św. Jadwigi Królowej. Jego wykonawcami byli: Elżbieta Macierewicz – mezzosopran, Miłosz Drogowski – wiolonczela, Marcin Kopczyński – organy oraz Zespół Wokalny Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego „Pro Arte” pod dyrekcją Anny Drogowskiej.
Nazajutrz odprawiona została Msza św. ku czci św. Cecylii w kaplicy pw. Chrystusa Miłosiernego. Sprawowana ona była w intencji śp. ks. kan. dra Jana Tadycha, zmarłego w marcu tego roku duszpasterza muzyków kościelnych naszej archidiecezji.
We wspólnej modlitwie uczestniczyli organiści, chórzyści oraz członkowie Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Święto cecyliańskie służy uwydatnieniu roli muzyki w liturgii, a jednocześnie staje się dobrą okazją, by podziękować wszystkim, którzy sprawują pieczę nad różnymi formami działalności muzycznej w Kościele. Takie przesłanie było treścią spotkania chórzystów i organistów, które, na zaproszenie ks. prob. Pawła Kowalskiego, odbyło się na zakończenie uroczystości.
Jacek Nijak

Polecamy