środa, 26 lutego 2020 r.

Program Zjazdu Gnieźnieńskiego

Program V Zjazdu Gnieźnieńskiego "Europa Ducha"


12 marca - piątek

12.00 Otwarcie obrad: Zofia Dietl, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego zjazdu Europa Ducha
Powitanie: Abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński

Otwarcie:
Kard. Józef Glemp, Prymas Polski
Abp Jeremiasz, prawosławny arcybiskup wrocławski, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej

12.30 Przesłanie Ojca Świętego: prezentuje abp Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich

12.50 Co Polska może wnieść do UE?: prof. Danuta Hübner, minister ds. europejskich Rządu RPCzęść I: Źródła odrodzenia Europy

prowadzi dr Piotr M. A. Cywiński,
przewodniczący Rady Forum Świętego Wojciecha

13.10 Charyzmat jedności, charyzmat Europy: Chiara Lubich, założycielka ruchu Fokolare

14.00 Pokój podstawą ładu europejskiego: prof. Andrea Riccardi, założyciel Wspólnoty Św. Idziego
- dyskusja

14.50 Nowe zakony źródłem odrodzenia Europy?
O. Marie-Dominique Philippe, założyciel Wspólnoty Św. Jana

15.20 przerwaCzęść II: Być chrześcijaninem w zjednoczonej Europie

prowadzi Michał Drozdek, prezes Instytutu Paderewskiego

16.00 Dyskusja panelowa: Polscy chrześcijanie a odpowiedzialność za Europę
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, założyciel i prezes Fundacji Brata Alberta,
Krzysztof Jankowiak, rzecznik ruchu Światło-Życie,
Radosław Krawczyk, wiceprzewodniczący Rady Ruchu Rodziny Nazaretańskie,
Andrzej Kuźma, Kościół prawosławny,
Dr. Jacek Romankow, Kościół ewangelicko-augsburski,
O. Adam Schulz SJ, przewodniczący Rady Ruchów Katolickich,
Piotr Wojciechowski, Przymierze Rodzin,
Prowadzi: Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej

17.00 Przerwa

17.15 Dyskusja panelowa: Chrześcijanin a pieniądze
Prof. Leo Andringa, były dyrektor Narodowego Banku Holandii, przedstawiciel projektu "Ekonomia i kultura" ruchu Fokolari,
Michel Camdessus, były szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
Prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
Prowadzi: o. Wojciech Prus OP

18.15 Kolacja

20.00 Ekumeniczna Droga Krzyżowa ulicami Gniezna,
prowadzi Ks. Prymas Józef Glemp z przedstawicielami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Rady Ekumenicznej13 marca - sobota

Część I: Źródła jedności

prowadzi Marcin Przeciszewski

8.30 Troska o życie podstawowym zadaniem
Dr Paweł Wosicki, przewodniczący Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

9.00 Człowiek słaby i upośledzony wezwaniem do jedności
Marie-Hélene Mathieu, założycielka wspólnot „Wiara i Światło”,
Karol Okęcki, dyrektor Wspólnoty-Matki „ARKA” w Trosly-Breuil
- teatr osób niepełnosprawnych „Klamra”, pantomima

10.00 Piękno, które zbawi świat
Kiko Arguello i Carmen Hernandez, inspiratorzy „Drogi Neokatechumenalnej” wraz z ks. Mario Pezzi

11.10 PrzerwaCzęść II: Wspólnota wiary, wspólnota miłości

prowadzi Danuta Baszkowska, prezes ekumenicznego stowarzyszenia „Effatha”

11.40 Wspólnota wiary a jedność Kościołów
O. Laurent Fabre, założyciel wspólnoty „Chemin Neuf”
- dyskusja

12.20 Jak zintegrować duchowość Wschodu i Zachodu? - świadectwo
Andriej i Karina Czerniak, wspólnota „Hosanna”, Moskwa
- dyskusjaCzęść III: Jedność Europy, jedność Kościoła

prowadzi Krzysztof Dorosz, redaktor naczelny miesięcznika „Jednota”

12.40 Bogactwo Wschodu
Przewielebny Archimandryta Benedict Ioanno u ze Szwajcarii - delegat patriarchy ekumenicznego Konstantynopola

13.10 Europa jako wspólne zadanie chrześcijan
Ks. dr Keith Clements, Sekretarz Generalny Konferencji Kościołów Europejskich, Genewa

13.45 obiad

15.00 Debaty okrągłego stołu:

1. Rodzina we współczesnej Europie

• Bp Władysław Blin, ordynariusz Witebska,
• Irena i Jerzy Grzybowscy, założyciele "Spotkań Małżeńskich" w Europie środkowo-wschodniej,
• Emilia Klepacka, dyrektor europejskiego oddziału World Youth Alliance

• Prof. Piotr Kryczka, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
• Dr Maria Smereczyńska, były pełnomocnik Rządu RP ds. Rodziny,
• Dr Paweł Wosicki, przewodniczący Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia,
• Prowadzi: Antoni Szymański, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.


2. Nowy feminizm Jana Pawła II

• Dr Elżbieta Adamiak, teolog, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
• Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International i prezes Forum Kobiet Polskich,
• Ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, teolog, profesor KUL, rektor WSD w Płocku,
• Dr Inka Słodkowska, socjolog, członek redakcji miesięcznika „Więź”,
• Maria Wilczek, prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich,
• S. prof. Zofia Zdybicka, filozof, KUL.
• Prowadzi: Maria Rogaczewska.


3. Świadome chrześcijaństwo - świadome obywatelstwo

• Prof. Jerzy Buzek, były premier RP,
• Tadeusz Mazowiecki, były Premier RP,
• Krzysztof Piesiewicz, senator RP, adwokat, scenarzysta,
• Bp Tadeusz Pieronek, rektor Papieskiej Akademii Teologicznej,
• O. Maciej Zięba OP, prowincjał dominikanów w Polsce,
• Prowadzi: dr Piotr M. A. Cywiński


4. Szkoła dialogu

• Ks. Jerzy Below, redaktor naczelny „Zwiastuna Ewangelickiego”,
• Anna Bieńkowska, odpowiedzialna za wspólnotę „Chemin Neuf” w Polsce,
• Prof. Jan Grosfeld, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

• Ks. Jan Kojło, dyrektor prawosławnego „Radia Orthodoxia”,
• Ryszard Montusiewicz, misjonarz Drogi Neokatechumenalnej w Izraelu,
• Prowadzi: Zdzisław Bielecki


5. Odpowiedzialność Europejczyków za świat

• Prof. Krzysztof Byrski, były ambasador RP w Indiach,
• Dr Marek Cichocki, dyrektor programowy Centrum Studiów Międzynarodowych,
• Friedrich Kronenberg, przewodniczący Maximilian - Kolbe - Werk,
• Dr Jan Kułakowski, były pełnomocnik Rządu ds. Negocjacji Członkostwa Polski w UE,
• O. Bogusław Trzeciak SJ, dyrektor warszawskiego oddziału Katolickiego Biura Informacji i Inicjatyw Europejskich,
• Edmund Wittbrodt, senator, delegat Polski do Konwentu Unii Europejskiej, były minister edukacji,
• Prowadzi: Michał Drozdek.


6. Chrześcijanin wobec rynku i bezrobocia

• Prof. Leo Andringa, były dyrektor Narodowego Banku Holandii,
• Prof. Aniela Dylus, wykładowca Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, członek Studium Generale Europa,
• Mira Jankowska, przewodnicząca Stowarzyszenia LABOR,
• Roman Kluska, przedsiębiorca, twórca „Optimusa”, szef „Prodoksu”,
• O. Krzysztof Mądel SJ, specjalista w zakresie Katolickiej Nauki Społecznej,
• Krzysztof Pawłowski, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu,
• Stefan Wilkanowicz, prezes Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „ZNAK”, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej,
• Prowadzi: Róża Thun, prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.


7. Niepełnosprawni: ich misja wobec społeczeństwa i Kościoła

• Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji Brata Alberta,
• Ks. Stanisław Jurczuk, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych,
• Marie-Hélene Mathieu, założycielka wspólnot „Wiara i Światło”,
• Piotr Pawłowski, założyciel i lider stowarzyszenia oraz miesięcznika „Integracja”,
• Bp Jan Szarek, Kościół ewangelicko-augsburski,
• Prowadzi: Piotr Wierzchosławski, były redaktor naczelny Chrześcijańskiego Pisma Osób Niepełnosprawnych "Światło i Cienie"


17.00 koniec debat

17.30 Modlitwa medytacyjna w katedrze, prowadzenie: bracia ze Wspólnoty w Taizé
Modlitwa krajów europejskich z Janem Pawłem II

18.25 Różaniec krajów europejskich z Janem Pawłem II - współudział uczestnikó Kongresu za pomocą bezpośrednich łącz telewizyjnych (TVP + CTV)

19.45 Liturgia światła w katedrze, prowadzenie: bracia ze Wspólnoty z Taizé

20.30 wydawanie kolacji (do godz. 21.30)14 marca - niedziela

Część I: Europejska wspólnota Ducha

prowadzi prof. Dyrektor Naukowy Kolegium Europejskiego w Gnieźnie Aleksander Mikołajczak

8.30 Dyskusja panelowa: Wymiana darów: Wschód-Zachód

• Bp Joseph Homeyer, przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE)

• Abp Tadeusz Kondrusiewicz, arcybiskup metropolita diecezji Matki Bożej w Moskwie,
• Kard. Karl Lehmann, przewodniczący Konferencji Biskupów Niemiec,
• Abp Henryk Muszyński, arcybiskup metropolita gnieźnieński,
• Kard. Miloslav Vlk, arcybiskup metropolita Pragi,
• Prowadzi: Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

9.40 Wizja Europy Jana Pawła II
Prof. Stanisław Grygiel, Uniwersytet Laterański, Rzym
- dyskusja

10.05 PrzerwaCzęść II: Europa - dobro wspólne

prowadzi dr Henning Tewes, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

10.35 Wystąpienie Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

11.00 Dyskusja panelowa: Być politykiem w zjednoczonej Europie

• Elmar Brok, Parlament Europejski, Europejska Partia Obywatelska (EPP)
• Prof. Rocco Buttiglione, minister ds. europejskich Republiki Włoskiej,
• Emil Constantinescu, były Prezydent Rumunii,
• Tadeusz Mazowiecki, były premier Rzeczpospolitej Polskiej,
• Prowadzi: Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny „Więzi”, konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich.

12.00 Prezentacja i przyjęcie wersji finalnej przesłania Kongresu do Europejczyków

13.00 Msza w katedrze, przesłanie uczestników kongresu do chrześcijan Europy

Polecamy